SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: Facebook Event

ผู้ใช้ในกัมพูชาตำหนิ ‘เฟสบุ๊ค’ เรื่องการเปลี่ยน News Feed

ผู้ใช้ในกัมพูชาตำหนิ ‘เฟสบุ๊ค’ เรื่องการเปลี่ยน News Feed

Lifestyle
0
16
Facebook Event เฟสบุ๊คเริ่มทดลองใช้ News Feed แบบใหม่ในกัมพูชา ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่รัฐบาลกรุงพนมเปญกำลังปราบปรามสื่ออิสระก่อนการเลือกตั้งในปีหน้า หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านการรณรงค์ด้านประชาธิปไตย อย่างเช่น Cambodia Center for Independent Media กล่าวว่า ยังป ...