SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ไช่อิงเหวิน

วันชาติสาธารณรัฐจีนปีที่ 106 ‘ไช่อิงเหวิน’ ย้ำนโยบายมุ่งลงใต้-ร่วมมือเพื่อนบ้าน

วันชาติสาธารณรัฐจีนปีที่ 106 ‘ไช่อิงเหวิน’ ย้ำนโยบายมุ่งลงใต้-ร่วมมือเพื่อนบ้าน

worldnews
0
6
Posted: 10 Oct 2017 03:06 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองวันชาติปีที่ 106 ย้ำพันธะของไต้หวันมีบทบาทสำคัญที่ขาดไม่ได้ต่อสันติภาพ ความมั่นคง และความรุ่งเรืองในเอเชียแปซิฟิก จะยืนอยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตยและเสรีภาพ ผลักดันนโย ...