SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: โอริสะ ฮิราตะ

โอริสะ ฮิราตะ: จาก Tokyo สู่ Bangkok Notes “หน้าที่เราไม่ได้ทำละครออกมาเพื่อสั่งสอนคนดู”

โอริสะ ฮิราตะ: จาก Tokyo สู่ Bangkok Notes “หน้าที่เราไม่ได้ทำละครออกมาเพื่อสั่งสอนคนดู”

Lifestyle
0
22
Posted: 03 Nov 2017 03:40 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์ สัมภาษณ์และเรียบเรียง พิชาญ สุจริตสาธิต และ ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์ ถ่ายภาพ 1. “คนในภาพวาดของเฟอร์เมียร์ ทุกคนหันหน้าเข้าหาหน้าต่าง แสงที่สาดจากหน้าต่างทำให้เรามองเห็นสิ่ ...