SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: แม่บ้านโรงแรม

องค์กรแรงงานเรียกร้องสิทธิ ‘แม่บ้านโรงแรม’

องค์กรแรงงานเรียกร้องสิทธิ ‘แม่บ้านโรงแรม’

Social
0
7
Posted: 28 Oct 2017 02:53 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) องค์กรแรงงานสากล IUF จัดกิจกรรม ‘สัปดาห์เรียกร้องสิทธิคนทำงานแม่บ้านในโรงแรมทั่วโลก’  เรียกร้อง เช่น สิทธิที่จะมีงานที่มั่นคง-การจ้างงานแบบเต็มเวลา และเรียกร้องให้คนทำงานสามารถทำงานเป็นคู่ได้เพื่อแบ่งภาระงานที่ห ...