Search

แผ่นดินจึงดาล Talk | สนทนาประเด็นในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’

Posted: 25 Oct 2017 03:55 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ประชาไทร่วมกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสด ‘แผ่นดินจึงดาล Talk’ สนทนาประเด็นในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ โดยชูวัส ฤกษ์ศิริสุข และทวีศักดิ์ เกิดโภคา ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ที่ซุ้มฟ้าเดียวกัน S39 โซน C2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Read More

วงถก ‘แผ่นดินจึงดาล’: ทหาร ชนชั้น กับการเปลี่ยนผ่าน ไม่มี รธน.ก็ไม่ตาย!?

Posted: 07 Oct 2017 08:59 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) รีวิวหนังสือ “แผ่นดินจึงดาล” พร้อมเสวนาในโอกาส 20 ปีรัฐธรรมนูญ 2540 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งโจทย์วังวนบนประชาธิปไตยใต้สภาพบังคับ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เสนอยกเลิกรัฐธรรมนูญ-เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปลดคนไทยจากอุตสาหกรรมร่างรัฐธรรมนูญ แยกทหารจากการเมือง ยุกติ มุกดาวิจิตร เสนอเรื่องชนชั้นกลางและตัวกลางในฐานะตัวรั้งประชาธิปไตย ขณะที่พวงทอง ภวัครพันธุ์ ชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างเสริมประชาธิปไตย ซ้ายไปขวา: ยุกติ มุกดาวิจิตร พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 7 ต.ค. ประชาไทจัดงานพูดคุยหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มี ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำนักงานประชาไท ‘พิชญ์’ เปิดทฤษฎีเปลี่ยนผ่าน กับคำถาม วังวนบนประชาธิปไตยใต้สภาพบังคับ... Read More