Search

นิทรรศการการบินดูไบเริ่มขึ้นแล้วด้วยสัญญาซื้อขายระหว่าง ‘โบอิ้ง – เอมิเรตส์’

Emirates Airline President Tim Clark shows off new, state-of-the-art, first class private suites, during a press conference at the opening day of the Dubai Air Show, United Arab Emirates, Nov. 12, 2017. ชาวจีนซื้อสินค้าออนไลน์หลายพันล้านดอลลาร์ในเทศกาล “วันคนโสด” นิทรรศการการบินดูไบเริ่มขึ้นแล้วด้วยสัญญาซื้อขายระหว่าง ‘โบอิ้ง – เอมิเรตส์’ นิทรรศการการบินที่นครดูไบ เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์ โดยมีการทำข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินระหว่างหลายบริษัท รวมทั้งสัญญาซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliners มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ จากสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง โดยในงานนี้ สายการบิน Emirates ยังได้เปิดตัวห้องสูทสุดหรูบนเครื่องบินแบบใหม่ ที่ล้อมรอบด้วยกระจกเสมือนที่สะท้อนภาพท้องฟ้านอกเครื่องบิน ทำให้ดูเหมือนผู้โดยสารกำลังล่องลอยอยู่บนก้อนเมฆ อย่างไรก็ตาม นิทรรศการปีนี้ไม่มีสายการบินรายใหญ่ของกาตาร์ คือ Qatar... Read More