Search

อาเซียนไม่ใช่ของเรา #1: รัฐแสดงนำ ภาคประชาชนที่ไม่มีส่วนร่วม และเอ็นจีโอปลอม

Posted: 17 Nov 2017 04:46 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา: สัมภาษณ์/เรียบเรียง/ภาพ อิศเรศ เทวาหุดี: กราฟิกประกอบข่าว ส่วนร่วมภาคประชาชนภาพรวมที่น้อยนิด ผลักดันประเด็นไม่ได้ และข้อสังเกตด้านพัฒนาการ โครงสร้างอาเซียนไม่เอื้อการมีส่วนร่วม ชาติสมาชิกปิดประเด็นจากประชาชนเอง GONGO (กองโก้) – เอ็นจีโอปลอม (?) ตัวแทนรัฐในเวทีประชาชน ความท้าทายของประชาสังคมในการเดินหน้าไปด้วยกัน เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผู้แทน รับทราบด้วยความพึงพอใจในความสําเร็จอย่างสูงและการขยายตัวของอาเซียน นับตั้งแต่มี การก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้วยการประกาศใช้ปฏิญญาอาเซียน “เรา ประชาชน (We, the people)” เป็นคำแรกของประโยคแรกในอารัมภบทหน้าแรกของกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่รับรองกันเมื่อปี 2540 ท่ามกลางการรวมกลุ่มภายของสิบชาติในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปีนี้เป็นวาระดิถีครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือภูมิภาคขึ้นมาตั้งแต่ปี 2510 ในเดือน พ.ย. ปีนี้ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 ที่มีเวทีพูดคุยกับประเทศคู่เจรจา ไม่ว่าจะเป็น... Read More

มองท่าที “อาเซียน” ในการประชุมที่ฟิลิปปินส์ ดึงสหรัฐฯ คานอำนาจจีน

President Donald Trump, left, shakes hands with Philippines President Rodrigo Duterte at an ASEAN Summit dinner at the SMX Convention Center, Nov. 12, 2017, in Manila, Philippines. ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศพันธมิตรอีก 8 ประเทศ เดินทางมาถึงกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ เพื่อร่วมประชุม ASEAN Summit และ East Asia Summit ในสัปดาห์นี้ โดยมีประเด็นด้านการค้า การลงทุน และความมั่นคง เป็นประเด็นหลัก ในการประชุมสุดยอดกลุ่มอาเซียนที่กรุงมะนิลาในสัปดาห์นี้ นอกจากการลงนามเพื่อสนับสนุนการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ และการสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้ คาดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนยังจะร่วมลงนามทางการค้าหลายฉบับ รวมทั้งการหารือมาตรการปกป้องแรงงานต่างด้าวในแต่ละประเทศด้วย สำหรับในการประชุม East Asia Summit ซึ่งมีประเทศพันธมิตร 8 ประเทศ รวมทั้ง สหรัฐฯ รัสเซีย ญี่ปุ่น... Read More