SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: องอาจ เดชา

สันติวิธี (หรือความรุนแรง) เริ่มที่ครอบครัว?!

สันติวิธี (หรือความรุนแรง) เริ่มที่ครอบครัว?!

Article
0
29
Posted: 08 Nov 2017 04:11 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) องอาจ เดชา จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้ง ความรุนแรงทั้งในระดับครอบครัว หรือในระดับประเทศ ที่ไทยเรากำลังเผชิญอยู่นี้ หลายฝ่ายยังมองว่า ‘สันติวิธี’ ยังคงมีความจำเป็น มีความสำคัญต้องนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาด ...