Search

วงเสวนาชำแหละหวยแพง แก้ปัญหาล้มเหลว กทม.ปริมณฑล พุ่งใบละ 130

Posted: 08 Nov 2017 05:05 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) วงเสวนาชำแหละสลากราคาแพง ความล้มเหลวในการแก้ปัญหา กรุงเทพฯ ปริมณฑล พุ่งใบละ 130 เลขรวมชุดแตะ 180 แนะสนง.สลากหยุดขายชั่วคราว เพื่อจัดระเบียบใหม่ ตามที่นายกฯ เคยดำริไว้ 8 พ.ย. 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(8 พ.ย.60) เมื่อเวลา10.00น.ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  ในเวทีเสวนา “สลากแพงแก้ไม่สำเร็จ ถึงเวลา Reset หรือยัง?” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก ธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า สาเหตุที่แก้ปัญหาสลากแพงไม่สำเร็จเป็นเพราะสำนักงานสลากเลือกวิธีแก้ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์เป็นหลัก คือ พิมพ์สลากเพิ่ม เพราะเชื่อว่าเมื่อสลากมีมากราคาน่าจะถูกลง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล เพราะต้นเหตุหลักที่ทำให้สลากแพงมาจากปัญหาพ่อค้าคนกลางหรือ“ปั๊ว”ที่เอากำไรเกินควร นี่คือสิ่งที่ต้องแก้  แต่ก็เข้าใจว่าแก้ไม่ง่าย   เพราะมาถึงวันนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำให้ราคาสลากแพงอย่างแทบจะกู่ไม่กลับ เช่น  ผู้ที่ได้โควตาก็เอาสลากไปขายต่อให้ปั๊ว  ปั๊วก็เอามารวมชุดแล้วปล่อยต่อราคาแพง  ผู้ค้ารายย่อยก็สมคบกันรวมชุดกับเขาด้วย  ทั้งยังมีผู้แสวงประโยชน์จากการปล่อยข่าวเลขเด็ดให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  แล้วผู้ค้าก็มาร่วมกันโก่งราคาสลากเลขเด็ดนั้นแพงๆ  ขณะที่ผู้ขายบางรายแม้จะได้โควตามาและสามารถขายในราคา80บาทได้แต่ก็ไม่ทำ กลับมาขายแพงไปกับเขาด้วยเพื่อเอากำไรมากๆ  ส่วนผู้บริโภคเองก็ยอมซื้อในราคาแพงเพราะเป็นเลขเด็ดเลขดังเลขที่ตัวเองต้องการ “ถ้าทุกฝ่ายจะเอาแต่ได้ไม่มีใครยอมเสีย โดยไม่มีใครคำนึงถึงความถูกต้อง ก็อยากสนับสนุนให้รัฐบาลทำตามแนวคิดที่ท่านนายกฯได้เคยประกาศไว้ คือ หยุดขายสลากชั่วคราว แล้วจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด โดยมีการบ้านที่ต้องทำอย่างน้อย 5 ข้อ คือ 1.จัดระเบียบโควตาองค์กรต่างๆใหม่ทั้งหมดให้เหลือเฉพาะองค์กรที่ขายสลากจริงๆเท่านั้น2.จัดระเบียบผู้ค้ารายย่อยใหม่ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ค้าให้เป็นเฉพาะผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น แล้วขึ้นทะเบียนผู้ค้าทั้งหมด หากใครขายสลากโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีความผิด ที่สำคัญคือต้องทำให้ระบบการกระจายสลากตรงไปยังผู้ค้ารายย่อยเป็นจริง  และลดความจำเป็นในการพึ่งระบบคนกลางให้น้อยที่สุด3.จำกัดจำนวนสลากที่เหมาะสม โดยรัฐบาลต้องชัดเจนว่าแต่ละปีรัฐต้องการรายได้จากกิจการสลากเท่าไร และไม่ต้องการให้ประชาชนเล่นพนันสลากเกินงวดละเท่าไร  4.ขอให้ตรวจสอบว่ามีการทุจริตใดๆหรือไม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้สลากแพง  และ5.ต้องปฏิรูปการทำงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้เกิดการทำงานอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง สร้างค่านิยมการเล่นพนันที่ถูกต้องแก่ประชาชน... Read More