Search

หมายเหตุประเพทไทย #176 ภาพนำเสนอคนพิการในละครทีวีไทย

Posted: 24 Sep 2017 06:18 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำ ผกา และประภาภูมิ เอี่ยมสม พูดถึงตำแหน่งแห่งที่ของคนพิการในละครทีวีไทย พร้อมแนะนำรายงาน “คนพิการในละครทีวีไทย: เหยื่อดราม่าอันโอชะ” ของนลัทพร ไกรฤกษ์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ThisAble.me ทั้งนี้ความพิการที่พบในละคร มักถูกผลิตซ้ำให้ดูไม่สมจริงและขาดความหลากหลาย นำมาสู่การขาดความเข้าใจในประเด็นเรื่องคนพิการ เช่น “พี่ติ๊ก” เจษฎาภรณ์ ผลดี ในละคร “แก้วตาพี่” ที่รับบทตัวละครที่ตาบอด แต่ยังบังคับลูกตาดำได้ หรือเลี่ยงไปสวมแว่นตาดำแทน หรือตัวละครชายน้อย ในละคร “บ้านทรายทอง” ที่ระบุว่า “เป็นง่อย” ซึ่งไม่รู้ว่ามีความพิการใดกันแน่ แต่ในบทละครทุกเวอร์ชันก็มีการนำอาการหลากหลายชนิดมาผสมกันทั้งปากเบี้ยว ตาเหล่ มือหงิก พูดไม่ชัด เดินเอียงไปมา ฯลฯ นอกจากนี้บทของตัวละครพิการยังถูกกำหนดไว้เหมือนเป็นแต้มบุญเพื่อส่งเสริมภาพพจน์ของตัวละครเอก เช่น ในละครบ้านทรายทอง “พจมาน” รับบทดูแล “ชายน้อย” ที่มักถูกตัวละครอื่นรังแก หรือทำให้เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษ ฯลฯ แทนที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องสิทธิของคนพิการ หรือตระหนักถึงการมีอยู่ของคนพิการในสังคมไทย ในช่วงท้ายของรายการ ทั้งประภาภูมิ และคำ ผกา ยังร่วมกันอภิปรายว่า... Read More