Search

หมายเหตุประเพทไทย #185 เพจน้องงและญาณวิทยาเควียร์

Posted: 26 Nov 2017 02:19 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) กดลงทะเบียนรับชมคลิปที่ หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ ติณณภพ สินสมบูรณ์ทอง ผู้นำเสนอบทความเกี่ยวกับเพจน้องง ผ่านมุมมองแบบญาณวิทยาเควียร์ (queer epistemology) ในการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดที่เชียงใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ติณณภพเสนอว่าภายใต้ความตลกขบขัน เรื่องไร้สาระ มีปรากฏการณ์ในเพจน้องงที่น่าสนใจศึกษาทางสังคมศาสตร์ เช่น การนำศาสนากำเนิดใหม่ช่วงทศวรรษ 2540 มาเป็นวัตถุแห่งการวิจารณ์ ควบคู่ไปกับศาสนาดั้งเดิม การผลิตตัวละครมีมต่างๆ ธรรมเนียมผัวเพจ การใช้พาสาทิพย์ซึ่งได้อิทธิพลมาจากภาษาสก๊อยยุคก่อนหน้านี้ เพื่อสื่อสารกับลูกเพจ โดยเป็นภาษาที่ไม่ลงตัว การแปลความหมายต้องอาศัยการทำความเข้าใจและการตีความของคนในสังคม ฯลฯ ติณณภพเสนอว่าถ้ามองผ่านญาณวิทยาเควียร์ เพจน้องงมีแต่ความคลุมเครือไปตลอด หัวใจของเพจน้องง ประกอบด้วย ความกำกวม (ambiguity) ความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) และความไม่มีเอกภาพ (disunity) โดยเป็นการท้าทายและทำลายการทำให้เป็นมาตรฐานในมิติต่างๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หมายเหตุ: 1. อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Tinnaphop Sinsomboonthong. “Politics of “Page-Nongng”, Politics of... Read More

หมายเหตุประเพทไทย 182 คำถามใหม่ของการจัดการภัยพิบัติ

Posted: 05 Nov 2017 05:55 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ในห้วงปี 2560 ที่เกิดอุทกภัยขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี สนทนากับ คำ ผกา แนะนำบทความของสายพิณ ศุพุทธมงคล. “คนกับภัยพิบัติ: งานวิจัยทางสังคมศาสตร์” ที่ตีพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์ปี 2554 (อ่านบทความ) ที่นำเสนอคำถามใหม่ๆ ทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ โดยในรายการจะชวนคิดต่อว่าคำถามเหล่านี้จะช่วยก่อรูปวิธีการใหม่ๆ เพื่อจัดการภัยพิบัติ นอกเหนือไปจากการคำนวณมวลน้ำ และการบรรเทาทุกข์เชิงสังคมสงเคราะห์ได้อย่างไร ติดตามได้ในรายการ Read More

หมายเหตุประเพทไทย #181 อิทธิพลญี่ปุ่นและการทูตวัฒนธรรม

Posted: 29 Oct 2017 06:26 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ ทรายแก้ว ทิพากร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ “การทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทยในทศวรรษ 1970-1980″ หาคำตอบร่วมกันว่านับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่น นอกจากความสำเร็จในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศแถวหน้าทางเศรษฐกิจแล้ว ญี่ปุ่นยังแก้ไขภาพลักษณ์พร้อมแผ่ขยายอิทธิพลผ่านการทูตวัฒนธรรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างไร พร้อมคำแนะนำหากสังคมไทยจะเลือกรับปรับใช้ซอฟท์พาวเวอร์จากญี่ปุ่น   ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลัง ที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/maihetpraphetthai หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai Read More

หมายเหตุประเพทไทย #176 ภาพนำเสนอคนพิการในละครทีวีไทย

Posted: 24 Sep 2017 06:18 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำ ผกา และประภาภูมิ เอี่ยมสม พูดถึงตำแหน่งแห่งที่ของคนพิการในละครทีวีไทย พร้อมแนะนำรายงาน “คนพิการในละครทีวีไทย: เหยื่อดราม่าอันโอชะ” ของนลัทพร ไกรฤกษ์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ThisAble.me ทั้งนี้ความพิการที่พบในละคร มักถูกผลิตซ้ำให้ดูไม่สมจริงและขาดความหลากหลาย นำมาสู่การขาดความเข้าใจในประเด็นเรื่องคนพิการ เช่น “พี่ติ๊ก” เจษฎาภรณ์ ผลดี ในละคร “แก้วตาพี่” ที่รับบทตัวละครที่ตาบอด แต่ยังบังคับลูกตาดำได้ หรือเลี่ยงไปสวมแว่นตาดำแทน หรือตัวละครชายน้อย ในละคร “บ้านทรายทอง” ที่ระบุว่า “เป็นง่อย” ซึ่งไม่รู้ว่ามีความพิการใดกันแน่ แต่ในบทละครทุกเวอร์ชันก็มีการนำอาการหลากหลายชนิดมาผสมกันทั้งปากเบี้ยว ตาเหล่ มือหงิก พูดไม่ชัด เดินเอียงไปมา ฯลฯ นอกจากนี้บทของตัวละครพิการยังถูกกำหนดไว้เหมือนเป็นแต้มบุญเพื่อส่งเสริมภาพพจน์ของตัวละครเอก เช่น ในละครบ้านทรายทอง “พจมาน” รับบทดูแล “ชายน้อย” ที่มักถูกตัวละครอื่นรังแก หรือทำให้เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษ ฯลฯ แทนที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องสิทธิของคนพิการ หรือตระหนักถึงการมีอยู่ของคนพิการในสังคมไทย ในช่วงท้ายของรายการ ทั้งประภาภูมิ และคำ ผกา ยังร่วมกันอภิปรายว่า... Read More