Search

บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

Posted: 05 Nov 2017 02:07 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีสวัสดิการแหวกแนวให้กับพนักงานที่ ‘ไม่สูบบุหรี่’ โดยเพิ่มวันหยุดพิเศษให้ 6 วัน ชี้พนักงานเหล่านี้ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้ง ที่มาภาพประกอบ: Steve Nagata (CC BY 2.0) 5 พ.ย. 2560 เรื่องที่ไม่อาจมองข้าม เมื่อ ‘เวลางาน’ หายไปกับการออกไป ‘สูบบุหรี่’ ของพนักงาน บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเริ่มเล็งเห็นปัญหานี้ และได้ออกมาตรการเชิงบวกให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่แทนการกดดันพนักงานที่สูบบุหรี่โดยตรง เว็บไซต์ cnbc.com รายงานเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่า บริษัท Piala Inc. ได้เพิ่มวันหยุดพิเศษให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ปีละ 6 วัน โดยระบุว่าพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้งในแต่ละวัน โดย Piala Inc.  สำนักงานตั้งอยู่บนชั้น 29 ของอาคาร พนักงานที่สูบบุหรี่จะต้องลงมายังพื้นที่สูบบุหรี่ชั้นล่างซึ่งทำให้เสียเวลาทำงานไปถึง 15 นาที ในแต่ละครั้ง โฆษกของ Piala Inc.  ระบุว่าได้รับการแนะนำจากพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ว่าการสูบบุหรี่ได้สร้างปัญหาให้กับการทำงาน โดยคำแนะนำนี้ถูกใส่ไว้ในกล่องรับคำแนะนำของบริษัทเมื่อช่วงต้นปี เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ โดยผ่านสิ่งจูงใจมากกว่าการบีบบังคับ... Read More