SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: สูบบุหรี่

บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

Lifestyle
0
6
Posted: 05 Nov 2017 02:07 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีสวัสดิการแหวกแนวให้กับพนักงานที่ 'ไม่สูบบุหรี่' โดยเพิ่มวันหยุดพิเศษให้ 6 วัน ชี้พนักงานเหล่านี้ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้ง ที่มาภาพประกอบ: Ste ...