SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: สุรชาติ บำรุงสุข

สุรชาติ บำรุงสุข: บทบาทที่ไม่หายไปของ กอ.รมน. และการเกิดขึ้นของอุดมการณ์ต่อต้านการเมือง

สุรชาติ บำรุงสุข: บทบาทที่ไม่หายไปของ กอ.รมน. และการเกิดขึ้นของอุดมการณ์ต่อต้านการเมือง

Knowledge
0
14
สุรชาติ บำรุงสุข: บทบาทที่ไม่หายไปของ กอ.รมน. และการเกิดขึ้นของอุดมการณ์ต่อต้านการเมือง Posted: 15 Nov 2017 11:45 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรชาติไล่ไทม์ไลน์บทบาทกองทัพต่อเรื่องความมั่นคงจากยุคก่อนสงครามคอมมิวนิสต์จนถึงหลังสิ้น ...
สุรชาติ บำรุงสุข : การปฏิรูปตำรวจ (ต้องเกิดในสถานการณ์การเมืองปกติ)

สุรชาติ บำรุงสุข : การปฏิรูปตำรวจ (ต้องเกิดในสถานการณ์การเมืองปกติ)

Article
0
8
Posted: 18 Oct 2017 05:32 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชี้การปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดในสถานการณ์การเมืองปกติ เหตุการเมืองไม่ปกติไม่มีความชอบธรรมพอที่จะหาเสียงสนับสนุนเพื่อขับเคลือน ชี้ปฏิรูปตำรวจที่นำโดยทหารอาจกลายเป็นเพียงกลไกการควบคุม มากกว่าเปลี่ยนแปลง  เสนอสร ...
สุรชาติ บำรุงสุข: ภัยเสรีนิยม ภาพจางของทหารอาชีพกับสังคมไทยที่เปลี่ยนไม่ผ่าน (คลิป)

สุรชาติ บำรุงสุข: ภัยเสรีนิยม ภาพจางของทหารอาชีพกับสังคมไทยที่เปลี่ยนไม่ผ่าน (คลิป)

Article
0
23
Posted: 20 Sep 2017 07:09 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) มรดกกองทัพและสังคมจากการไม่เสียเอกราช เสรีนิยมในฐานะภัยคุกคามใหม่ของกองทัพ-ฝ่ายอนุรักษ์นิยม การเมืองเปลี่ยนผ่าน โจทย์ใหญ่ที่ไทยมีแต่ฝัน สังคมไทยไม่เคยถก ‘ทหารอาชีพ’ กับกองทัพที่ไม่ได้ถูกทดสอบด้วยสงคราม คาดการเมือ ...