SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: สหภาพแรงงาน Unite

‘ทุกข์คนขับรถบัสลอนดอน’ ถูกคุกคามทั้งวาจาและร่างกาย องค์กรแรงงานรณรงค์ยุติความรุนแรง

‘ทุกข์คนขับรถบัสลอนดอน’ ถูกคุกคามทั้งวาจาและร่างกาย องค์กรแรงงานรณรงค์ยุติความรุนแรง

worldnews
0
9
ที่มาภาพประกอบ: Graham Richardson (Creative Commons) Posted: 11 Nov 2017 05:30 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สหภาพแรงงาน Unite สำรวจสภาพการทำงานคนขับรถบัสในลอนดอน พบถูกข่มเหงทั้งทางวาจาและถูกทำร้ายร่างกาย เรียกร้องให้ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ เพราะคนขับรถบั ...