SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: สร้างจุดเด่น

วิธี ‘สร้างจุดเด่น’ ในการสมัครเรียนต่อ จากคำแนะนำผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ

วิธี ‘สร้างจุดเด่น’ ในการสมัครเรียนต่อ จากคำแนะนำผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ

Lifestyle
0
22
กิจกรรมเพื่อชุมชนและความสนใจเฉพาะด้าน เป็นตัวอย่างการสร้างความน่าประทับใจในการสมัครเรียนต่อ แต่ละปี Washington University ที่เมืองเซนต์หลุยส์ ได้รับใบสมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากนักเรียนกว่า 30,000 คน แต่มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่สถาบันอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ แห่งนี้ เพียง 16 ...