Search

วิธี ‘สร้างจุดเด่น’ ในการสมัครเรียนต่อ จากคำแนะนำผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ

กิจกรรมเพื่อชุมชนและความสนใจเฉพาะด้าน เป็นตัวอย่างการสร้างความน่าประทับใจในการสมัครเรียนต่อ แต่ละปี Washington University ที่เมืองเซนต์หลุยส์ ได้รับใบสมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากนักเรียนกว่า 30,000 คน แต่มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่สถาบันอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ แห่งนี้ เพียง 16 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 4,800 คน หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการคัดนักเรียนปริญญาตรีเข้าเป็นน้องใหม่ของสถาบัน มองหาจุดเด่นจากผู้สมัครเหล่านี้ที่แตกต่างจากคนอื่นๆ และข้อแนะนำเรื่องนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ เจนนิเฟอร์ ดีวาร์ (Jennifer Dewar) รองผู้อำนวยการอาวุโสแห่งหน่วยงานคัดนักศึกษาเข้าใหม่ที่ Undergraduate Admissions Office ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ กล่าวว่า Washington University ต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้สมัครสนใจนอกห้องเรียน เธอบอกว่า ข้อมูลเรื่องความสนใจที่ครบถ้วนช่วยให้มหาวิทยาลัยตัดสินผู้สมัครได้อย่างถูกต้องตามความหลากหลายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับชั้นเรียนของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของสถาบัน เช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องการสร้างชุมชนที่มีทั้งบุคคลที่สนใจด้านวิชาการ กีฬา กิจกรรมชุมชน ดนตรี รวมไปถึงนักศึกษาที่กล้าแสดงออกด้านอื่นๆ และกล้าที่จะเป็นผู้นำ ซึ่งนั่นหมายความว่า Admissions Office ต้องการทราบว่าผู้สมัครแต่ละคน มีลักษณะเด่นด้านเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร เจนนิเฟอร์ ดีวาร์ บอกว่า เมื่อสามารถสร้างความหลากหลายนี้ให้เกิดขึ้นแล้ว สถาบันต้องการมั่นใจว่าความหลากหลายนี้จะนำได้สู่การแลกเปลี่ยนทัศนะที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ การพิจารณาองค์ประกอบรวมในตัวผู้สมัครแต่ละรายอย่างครบถ้วน เรียกว่าแนวทางแบบ Holistic Approach เธอกล่าวเสริมว่า หากนักเรียนมัธยมปลายที่ยื่นใบสมัครเรียนปริญญาตรีแต่ละคนพูดแต่เรื่องเรียนอย่างเดียว และทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะผลการเรียนเท่านั้น... Read More