SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: มะเร็ง

แพทย์สหรัฐฯ หาวิธีรักษา ‘มะเร็ง’ แบบเฉพาะตัวคนไข้

แพทย์สหรัฐฯ หาวิธีรักษา ‘มะเร็ง’ แบบเฉพาะตัวคนไข้

Knowledge
0
10
แพทย์สหรัฐฯ หาวิธีรักษามะเร็งแบบเฉพาะตัวคนไข้ การใช้เทคนิค genomic sequencing ศึกษาเซลช่วยให้เข้าใจสาเหตุของยีนที่ผ่าเหล่าและแบ่งตัวเป็นมะเร็ง แพทย์ในสหรัฐฯ หันมาใช้วิธีใหม่เพื่อรักษาโรคมะเร็งแบบเฉพาะตัวคนไข้มากขึ้น โดยแทนที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อมาตรวจวิเคราะห์ หรือที่เรียกว ...