Search

พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง: ศิลปะไม่ใช่แค่การตั้งคำถาม แต่ต้องหาทางออกด้วย

Posted: 27 Oct 2017 04:14 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) นัชชา ตันติิวิทยาพิทักษ์ สัมภาษณ์และเรียบเรียง 23 ต.ค. นิทรรศการ BLACK Country ซึ่งจัดแสดงที่ Thong Lor Art Space Bangkok โดย พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือให้ปิดงาน และถูกยึดชิ้นงานจำนวนหนึ่ง เนื่องจากมีความล่อแหลมตามความเห็นของตำรวจ ทั้งนี้ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีกรณีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจบุกแกลเลอรี 2 แห่ง คือ Cartel Artspace  และ Ver Gallery ซึ่งขณะนั้นกำลังแสดงงาน  “ไร้มลทิน : Whitewash”  โดย หฤษฏ์ ศรีขาว เจ้าหน้าที่ได้ปลดรูปทั้งหมด 3 ชิ้น และ Cartel Artspace ซึ่งขณะนั้นกำลังแสดงงาน “The Shards Would Shatter At... Read More