SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ปรากฏการณ์ลึกลับ

6 ปรากฏการณ์ลึกลับ ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้!!!

6 ปรากฏการณ์ลึกลับ ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้!!!

Videos
0
19
6 ปรากฏการณ์ลึกลับ ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้!!! เนื้อหา : 1.หายจากโรคร้ายด้วยยาหลอก 2.การหยั่งรู้หรือการมีสัมผัสที่6 3.เรื่องภูตผีวิญญาณ 4.ภาพนิมิตตอนใกล้ตาย 5.เดจาวูคืออาการเคยเจอหรือเคยทำมาแล้ว 6.เสียงฮัมแห่งเมืองเทาส์ ใครได้ยินเสียงฮัมนี้ตายอย่างเดียว แล้วคุณคิดว่ายังไง .. ที ...