SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: นิวยอร์ก

บริษัทเอกชนจัดสรรพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขายลูกค้าในนิวยอร์ก

บริษัทเอกชนจัดสรรพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขายลูกค้าในนิวยอร์ก

Social
0
16
บริษัทเอกชนจัดสรรพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขายผู้ต้องการในนิวยอร์ก การเพิ่มสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ในนิวยอร์กได้รับการสนับสนุนจากทางการอย่างจริงจัง มหานครนิวยอร์กเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีตึกหนาแน่น ดังนั้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จึงมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่กว้างซึ่งมีน้ ...