SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: นลธวัช มะชัย

ในฐานะนักศึกษาการสื่อสารฯ “ ข้าพเจ้าอยากเลือกตั้ง ”

ในฐานะนักศึกษาการสื่อสารฯ “ ข้าพเจ้าอยากเลือกตั้ง ”

Article
0
29
Posted: 08 Nov 2017 08:56 AM PST นลธวัช มะชัย พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “…นักหนังสือพิมพ์นั้นก็เหมือนคนผู้ถือสาสตราวุธอยู่ในมือ คนถืออาวุธที่มีเกียรติยศจำเป็นต้องมีจรรยาและธรรมะในการใช้อาวุธ นักหนังสือพิมพ์ก็เช่นเดียวกัน มีปากกาเปนอาวุธ จะใช้ปากกาเปนคุณ ...