SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

14 ตุลาคม 2516 กับข้าพเจ้า โดย ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

14 ตุลาคม 2516 กับข้าพเจ้า โดย ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

Article
0
28
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 14 ตุลาคม 2516 กับข้าพเจ้า วันที่รัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร ใช้กำลังทหารและอาวุธสงครามปราบนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยบนถนนราชดำเนินในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 นั้น ข้าพเจ้าอายุ 9 ปี ข้าพเจ้ ...