SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ทรงผมแมนจู

ทรงผมแมนจู  โดย เอกชัย หงส์กังวาน

ทรงผมแมนจู โดย เอกชัย หงส์กังวาน

Lifestyle
0
32
Posted: 18 Nov 2017 07:18 AM เอกชัย หงส์กังวาน ในอดีตพื้นที่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชียประกอบด้วยหลายแคว้น ก่อนที่เจ้าครองแคว้นฉินจะรวบรวมแคว้นเหล่านี้เป็นหนึ่ง และสถาปนาตนเองเป็น "ฉินฉื่อหวังตี้ (秦始皇帝)" เพื่อปกครองจีนในปี พ.ศ. 323 อย่างไรก็ตามดินแดนทางตอนเหนือขอ ...