SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ดีซ่าน

เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ช่วยวินิจฉัย ‘ดีซ่าน’ และ ‘มะเร็งตับอ่อน’

เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ช่วยวินิจฉัย ‘ดีซ่าน’ และ ‘มะเร็งตับอ่อน’

Knowledge
0
18
biliscreen ปัจจุบันวงการแพทย์กำลังหาวิธีพัฒนาแอพฯ สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่สามารถนำไปใช้เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่โรคเบาหวานไปจนถึงโรคมะเร็ง “Biliscreen” คือชื่อของแอพฯ ใหม่ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ด้วยการถ่ายรูปแบบเซลฟี่เฉพาะในส่วนที่เป็นดวงตา แล้วให ...