SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ชีวิตในล้านนา

พิธีกรรม ความคิด และชีวิตในล้านนา | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

พิธีกรรม ความคิด และชีวิตในล้านนา | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

Videos
0
5
Posted: 11 Oct 2017 02:51 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงนำเส ...