SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ชำนาญ จันทร์เรือง

ชำนาญ จันทร์เรือง: เมื่อพระราชบัญญัติขัดแย้งกับคำสั่งหรือประกาศ คสช.

ชำนาญ จันทร์เรือง: เมื่อพระราชบัญญัติขัดแย้งกับคำสั่งหรือประกาศ คสช.

Article
0
23
Posted: 22 Nov 2017 08:05 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชำนาญ จันทร์เรือง สิ่งที่กำลังเป็นปัญหาปวดเศียรเวียนเกล้าต่อผู้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่งก็คือการที่ได้มีพระราชบัญญัติ (พรบ.) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ออกมาบ ...
ชำนาญ จันทร์เรือง: ตอบข้อสงสัยการไม่นับถือศาสนา

ชำนาญ จันทร์เรือง: ตอบข้อสงสัยการไม่นับถือศาสนา

Article
0
7
Posted: 07 Nov 2017 06:50 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชำนาญ จันทร์เรือง สิ่งที่สงสัยและเป็นข้อถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าคนที่เลือกจะไม่นับถือศาสนาใดๆนั้นมีเหตุผลอะไร ซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลแตกต่างกันไป เช่น บางคนอาจเห็นว่าการนับถือศาสนาเป็นเครื่องผูกมัดให้แก่ชีวิตต ...