SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์: ปรัชญาการเมืองจะตายในวันที่ความรักไม่เหลืออยู่แล้ว

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์: ปรัชญาการเมืองจะตายในวันที่ความรักไม่เหลืออยู่แล้ว

Article
0
9
Posted: 05 Nov 2017 10:25 PM PST(อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) เสวนาเปิดตัวหนังสือ "ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา" ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ชี้ปรัชญาการเมืองไม่ได้มีแค่เรื่องที่เกี่ยวพันกับ 'รัฐ' ถ้าแต่เป็นการตั้งคำถามกับกรอบความคิดที่ครอบเราอยู๋ ผ่านการมอ ...