Search

สหรัฐฯ ถูกวิจารณ์หลังค้านมติยูเอ็น ประณามโทษประหารชีวิตคนรักเพศเดียวกัน

Posted: 05 Oct 2017 01:59 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) ในการลงมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อประณามโทษประหารชีวิตต่อผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ซึ่งสหรัฐฯ คัดค้านมตินี้ร่วมกับประเทศอนุรักษ์นิยมอื่นๆ อย่างจีน อิรัก และซาอุดิอาระเบีย ทำให้สหรัฐฯ ถูกประณามจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และถูกวิจารณ์จากองค์กรผู้มีความหลากหลายทางเพศว่าสหรัฐฯ ล้มเหลวต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าระดับโลก ที่มา: Ludovic Bertron/Wikipedia 6 ต.ค. 2560 ในปัจจุบันมีอยู่ราว 10 ประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตกับกรณีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน เช่น บรูไน, อัฟกานิสถาน, เยเมน, อิหร่าน, ซาอุดิอาระเบีย มีบางประเทศทีมีการใช้กฎหมายลงโทษเช่นนี้แค่ในบางพื้นที่ เช่นเขตปกครองตนเองตอนเหนือของไนจีเรีย และโซมาเลีย ในบางประเทศก็มีการใช้กฎหมายนี้กับเฉพาะประชากรที่นับถืออิสลามเท่านั้นอย่างมอริเตเนีย หรือในกาตาร์ที่มีโทษประหารชีวิตเฉพาะกับชาวมุสลิมที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรสโดยไม่สนใจว่าเป็นเพศใด ทำให้เมื่อไม่นานมานี้ ทางคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติลงมติเพื่อประณาม “การกำหนดโทษสั่งประหารชีวิตในฐานะที่ใช้ลงโทษการกระทำบางอย่าง เช่น การเลิกศรัทธา, การหมิ่นศาสนา, การคบชู้ และการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน” อย่างไรก็ตามสหรัฐฯ เป็น 1 ใน 13 ประเทศที่โหวตคัดค้านมติดังกล่าวของสหประชาชาติ แม้ว่ามติดังกล่าวจะผ่านร่างก็ตาม โดยมี 27 ชาติที่โหวตสนับสนุน และมี 7 ชาติที่งดออกเสียง... Read More

วิจารณ์หนัก กรณีนำงานวิจัย AI สแกนว่าใครเป็นคนรักเพศเดียวกันจากการตรวจสอบใบหน้า

ที่มาภาพ: mashable.com Posted: 23 Sep 2017 05:08 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) จากกรณีที่นักวิจัยของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งสแตนฟอร์ด ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์สแกนใบหน้าเพื่อจำแนกว่าใครเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือไม่ ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียง ทั้งในประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและประเด็นเรื่องอคติต่อเพศวิถี มีทั้งข้อวิจารณ์เรื่องการล่วงล้ำตัวบุคคลที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตน หรือกังวลว่าถูกนำมาใช้โดยผู้ไม่ประสงค์ดี 23 ก.ย. 2560 เมื่อไม่นานมานี้มีการเผยแพร่เรื่องการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจใบหน้าบุคคลเพือระบุว่าคน ๆ นั้นเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือไม่ เป็นผลงานของ มิคาล โคซินสกี และ ยี่ล่วน หวัง นักวิจัยจากวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างรูปภาพ 35,326 รูป จากกลุ่มตัวอย่าง 14,776 คน จากเว็บไซต์หาคู่เดทของอเมริกัน พวกเขาใช้ระบบเครือข่ายประสาทเทียมระดับลึก (deep neural networks) ร่วมกับเทคโนโลยีการตรวจสอบใบหน้า และปรับอัลกอริทึม (ลำดับวิธีการของข้อมูล) ให้ระบุถึงความแตกต่างของลักษณะบนใบหน้า พวกเขาระบุว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ระบุได้ตรงเป็นส่วนใหญ่ว่าใครเป็นคนรักเพศเดียวกันใครเป็นคนรักต่างเพศเมื่อเทียบกับให้คนระบุ แต่ทว่างานวิจัยนี้ถูกมองว่ามีอคติทางเพศวิถี ขาดความรู้เรื่องเพศวิถิโดยมองอะไรแบบแค่เป็นคู่ตรงข้าม มีแต่ตัวแทนที่เป็นคนขาว และเข้าข่าย “วิทยาศาสตร์ขยะ” งานวิจัยไอทีที่สร้างความเข้าใจผิดเรื่องเพศวิถี มีการวิจารณ์ทั้งจากกลุ่มเพื่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและกลุ่มที่รณรงค์เรื่องความหลากหลายทางเพศ LGBTQ โดยบอกว่าเป็นงานวิจัยที่ “อันตรายและมีข้อบกพร่อง” รวมถึงไม่มีตัวแทนที่หลากหลายมากพอ มีอคติทางเชื้อชาติ และมองสเปกตรัมของเพศวิถีแบบมีแค่สองคู่ตรงข้าม จิม ฮาลโลราน... Read More