SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: คนงานก่อสร้างจีน

ลำบากเช่นเดียวกัน พบ ‘คนงานก่อสร้างจีน’ ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร

ลำบากเช่นเดียวกัน พบ ‘คนงานก่อสร้างจีน’ ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร

Social
0
8
Posted: 31 Oct 2017 02:38 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ไม่ว่าจะที่ไหนในโลก ‘คนงานก่อสร้าง’ ก็เหมือนจะเป็นแรงงานที่ทำงานหนักและเสี่ยงที่สุด พบในจีนคนงานไม่มีสัญญาการจ้างงาน หรือการประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ สถิติยังชี้ให้เห็นภาคการก่อสร้างมีอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่าภาคอุ ...