SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: กูเกิ้ล

อดีตลูกจ้างกล่าวหา ‘กูเกิล’ เลือกปฏิบัติต่อผู้ชายอเมริกันผิวขาวแนวคิดอนุรักษ์นิยม
456
0
Business, News, worldnews

อดีตลูกจ้างกล่าวหา ‘กูเกิล’ เลือกปฏิบัติต่อผู้ชายอเมริกันผิวขาวแนวคิดอนุรักษ์นิยม

อัตราการว่างงานของกลุ่มยูโรโซน ลดลงต่ำสุดในรอบ 9 ปี / อัตราการว่างงานของประ ...