Search

แท้ง-ท้อง ยังไม่มี ‘ทางเลือก’ ให้ผู้หญิงในกฎหมายและศีลธรรม

Posted: 12 Nov 2017 10:27 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ทำไมกฎหมายและศีลธรรมไม่มีทางเลือกให้ผู้หญิง ทำไมการทำแท้งจึงผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม เมื่อผู้ต้องแบกรับทุกสิ่งอย่างจากการตั้งครรภ์หรือทำแท้งคือผู้หญิง ‘ไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งใจท้องเพื่อไปทำแท้ง’ เป็นคำพูดที่ประมาณการได้ว่าจริงมากกว่าเท็จ การเลือกที่จะยุติชีวิตในครรภ์จึงไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินได้ง่าย ตรงนี้มี 2 คำที่เป็นคู่โต้แย้งกันมานมนานในประเด็นการทำแท้ง-การเลือกและชีวิต ฟากฝั่งหนึ่งเชื่อว่าการทำแท้งคือการทำลายชีวิต การทำลายชีวิตคือบาปและผิดศีลธรรม คนกลุ่มนี้จึงไม่อาจยอมรับให้มีการทำแท้งได้ คำถามว่าชีวิตเริ่มต้นที่ใดจึงมีความสำคัญต่อประเด็นนี้ เพราะแม้ว่าในทางกฎหมายจะชัดเจนว่าความเป็นบุคคลเริ่มต้นเมื่อคลอดและมีชีวิตอยู่ นั่นก็ใช่ว่านิยามทางกฎหมายจะเป็นนิยามเดียวที่สังคมยอมรับ ในมิติของศาสนาและศีลธรรมชีวิตเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ปฏิสนธิ อีกฟากหนึ่งเชื่อว่าผู้หญิงควรมีสิทธิที่จะเลือกกำหนดชีวิตของตน ควรมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตน คนอื่นหรือศีลธรรมไม่ควรก้าวก่ายหรือบอกว่าอะไรเลือกได้หรือไม่ได้ เนื่องจากบริบทในชีวิตของปัจเจกไม่เหมือนกัน การใช้ชุดความเชื่อมาตัดสินชีวิตคนอื่นอาจจบลงเป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งที่กดทับลงมาบนตัวผู้หญิง การทำแท้งในสังคมไทยจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน (อันที่จริง ทุกสังคมก็ละเอียดอ่อนต่อเรื่องนี้เกือบทั้งนั้น) รายงานชิ้นนี้มุ่งตั้ง 2 คำถามว่าการทำแท้งผิดกฎหมายหรือไม่และผิดบาปหรือไม่ เมื่อกฎหมายและศีลธรรมทางศาสนาคือสองแกนหลักที่ควบคุมชีวิตของเรา ความลำเอียงที่ซ่อนอยู่หลังม่านต่างหากที่ทำให้ศีลธรรมและกฎหมายปิดทางเลือกของผู้หญิง ผิดบาป? ถ้ามองการทำแท้งผ่านแว่นพุทธศาสนา ไม่เหลือที่ว่างให้ถกเถียงเลยว่าบาปหรือไม่ ศาสนาพุทธเชื่อว่าชีวิตเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น ว่ากันตามบรรทัดฐานนี้ หากมีการตั้งครรภ์ขึ้น ไม่ว่าอายุครรภ์จะแค่ 1 วันหรือ 3 เดือน การทำแท้งผิดศีลปาณาติบาตเสมอเพราะชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว ไม่มีทางแยกบนถนนของความบาปต่อเรื่องนี้ สถานการณ์ย่ำแย่งลงไปอีกเมื่อศีลธรรมเปลี่ยนสภาพเป็นตราบาปสำหรับผู้หญิงที่ทำแท้ง (ใช่ ผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงต้องทำแท้งบริสุทธิ์จากบาปโดยสิ้นเชิง) อย่างไรก็ตาม ศีลธรรมทางศาสนาไม่ได้อยู่ตามลำพัง มันจึงปะทะกับหลักการเสรีภาพของบุคคล พระชาย วรธัมโม... Read More