SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Category: Videos

All videos

ศิลปะ วรรณกรรม และนาฏกรรมในล้านนา | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

ศิลปะ วรรณกรรม และนาฏกรรมในล้านนา | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

Videos
0
11
Posted: 24 Oct 2017 02:56 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโ ...
มรดกล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

มรดกล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

Videos
0
19
Posted: 23 Oct 2017 12:28 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโ ...
พื้นที่ความรู้ ป่าชุมชน และคนสามัญ | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

พื้นที่ความรู้ ป่าชุมชน และคนสามัญ | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

Videos
0
21
Posted: 23 Oct 2017 01:19 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ...
หมายเหตุประเพทไทย #180 ขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่-ต้นทุนสุขภาพกับความยากจน

หมายเหตุประเพทไทย #180 ขึ้นภาษีเหล้าบุหรี่-ต้นทุนสุขภาพกับความยากจน

Videos
0
19
Posted: 22 Oct 2017 03:53 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำ ผกา และประภาภูมิ เอี่ยมสม พูดถึงการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรอบใหม่ ซึ่งทำให้ราคาเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้น แน่นอนว่าการขึ้นภาษีเป็นหนึ่งในมาตรการหลายๆ ด้านตามแผนขององค์การอนามัยโลก (WHO ...
The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand | ไทเรล-ยุกติ-เอกสิทธิ์-วัชรพล

The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand | ไทเรล-ยุกติ-เอกสิทธิ์-วัชรพล

Videos
0
11
Posted: 19 Oct 2017 04:02 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) 14 ต.ค. 2560 เปิดตัวหนังสือ เรื่องของคนเดือนตุลา/ตุลา "The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand" ที่ห้องเรวัติ พุทธินันท์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดำเนินรายการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ โ ...
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปตำรวจ [ปฏิรูปตำรวจ – เสียงคนนอกและคนในองค์กร]

ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปตำรวจ [ปฏิรูปตำรวจ – เสียงคนนอกและคนในองค์กร]

Videos
0
13
Posted: 18 Oct 2017 06:01 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) เสวนาหัวข้อ ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปตำรวจ อภิปรายโดย (1) เรืองรวี พิชัยกุล ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (2) พ.ต.ท.พร แก้วช้าง รองนายกสมาคมพนักงานสอบสวน (3) เอกชัย ไชยนุวัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (4) ร.ต.อ. ด ...
แรงงาน ชาติพันธุ์ ผู้คน ชาวนา ในสังคมที่แปรเปลี่ยน | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

แรงงาน ชาติพันธุ์ ผู้คน ชาวนา ในสังคมที่แปรเปลี่ยน | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

Videos
0
18
Posted: 17 Oct 2017 12:25 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโ ...
ล้านนาและประวัติศาสตร์นิพนธ์ | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

ล้านนาและประวัติศาสตร์นิพนธ์ | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

Videos
0
18
Posted: 15 Oct 2017 02:55 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงบ่ ...
หมายเหตุประเพทไทย #179 คำด่ากักขังเพศสถานะยุคต้นรัตนโกสินทร์

หมายเหตุประเพทไทย #179 คำด่ากักขังเพศสถานะยุคต้นรัตนโกสินทร์

Videos
0
18
  Posted: 15 Oct 2017 08:39 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับวรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล เล่าเรื่องคำด่าผู้หญิงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ที่หมอบรัดเลย์บันทึกไว้ในพจนานุกรม “อักขราภิธานศรับท์” ซึ่งสะท้อนการควบคุมพ ...
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล: เปิดตัวหนังสือ The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล: เปิดตัวหนังสือ The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand

Videos
0
11
Posted: 14 Oct 2017 08:33 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) 14 ต.ค. 2560 เปิดตัวหนังสือ เรื่องของคนเดือนตุลา/ตุลา "The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand" ที่ห้องเรวัติ พุทธินันท์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยช่วงแรก ดำเนินรายการโดย ชาญวิทย์ ...