SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

SERICHON WEBSITE FOR DEMOCRACY  เสรีชน เว็บไซต์เพื่อข่าวสารประชาธิปไตย

Category: Social

Social list

สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ คนวัยเกษียณจะมีมากกว่าประชากรเด็กในอีก 12 ปี
185
0
News, Social, worldnews

สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ คนวัยเกษียณจะมีมากกว่าประชากรเด็กในอีก 12 ปี

รัฐบาลอเมริกันระบุว่า ผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าประชากรเด็กในประเทศเป็นครั้งแร ...

SERICHON WEBSITE FOR DEMOCRACY  เสรีชน เว็บไซต์เพื่อข่าวสารประชาธิปไตย