SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

SERICHON WEBSITE FOR DEMOCRACY  เสรีชน เว็บไซต์เพื่อข่าวสารประชาธิปไตย

Category: News

All news, all world

กลุ่มต่อต้านปืนในสหรัฐฯ เร่งเร้ารัฐบาลควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดเหมือนชาติพัฒนาแล้วอื่นๆ
294
0
News, Social, worldnews

กลุ่มต่อต้านปืนในสหรัฐฯ เร่งเร้ารัฐบาลควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดเหมือนชาติพัฒนาแล้วอื่นๆ

The Gun Gulf เหตุยิงหมู่ในมัธยมที่ฟลอริด้า ทำให้การแก้ไขกฏหมายควบคุมอาวุธปื ...
สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ คนวัยเกษียณจะมีมากกว่าประชากรเด็กในอีก 12 ปี
204
0
News, Social, worldnews

สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ คนวัยเกษียณจะมีมากกว่าประชากรเด็กในอีก 12 ปี

รัฐบาลอเมริกันระบุว่า ผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าประชากรเด็กในประเทศเป็นครั้งแร ...

SERICHON WEBSITE FOR DEMOCRACY  เสรีชน เว็บไซต์เพื่อข่าวสารประชาธิปไตย