SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

SERICHON WEBSITE FOR DEMOCRACY  เสรีชน เว็บไซต์เพื่อข่าวสารประชาธิปไตย

Category: Knowledge

All knowledge

นักวิจัยศึกษา ‘การเเก่ตัว – บาดเจ็บ’ กับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตั้งต้นในกล้ามเนื้อ
372
0
Knowledge

นักวิจัยศึกษา ‘การเเก่ตัว – บาดเจ็บ’ กับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตั้งต้นในกล้ามเนื้อ

เซลล์ตั้งต้นในกล้ามเนื้อของคนวัยผู้ใหญ่ มีบทบาทสำคัญมากในการซ่อมเเซมเเละสร้างเ ...

SERICHON WEBSITE FOR DEMOCRACY  เสรีชน เว็บไซต์เพื่อข่าวสารประชาธิปไตย