6 ปรากฏการณ์ลึกลับ ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้!!!
เนื้อหา : 1.หายจากโรคร้ายด้วยยาหลอก 2.การหยั่งรู้หรือการมีสัมผัสที่6 3.เรื่องภูตผีวิญญาณ 4.ภาพนิมิตตอนใกล้ตาย 5.เดจาวูคืออาการเคยเจอหรือเคยทำมาแล้ว 6.เสียงฮัมแห่งเมืองเทาส์ ใครได้ยินเสียงฮัมนี้ตายอย่างเดียว แล้วคุณคิดว่ายังไง ..
ที่มา : http://bit.ly/2yHc1Rx