Search

เปิดงานวิจัยอเมริกัน การสนับสนุนสื่ออิสระเล็ก ๆ มีผลดีอย่างไร

Posted: 18 Nov 2017 08:37 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเว็บวิทยาศาสตร์และสื่ออิสระ Yes! พูดถึงสื่ออิสระเล็กๆ ในสหรัฐฯ ที่พวกเขาทำการสำรวจมาเป็นเวลากว่า 5 ปี พบว่าสื่ออิสระตัวเล็กๆ เหล่านี้เมื่อพูดถึงประเด็นบางอย่างร่วมกันก็อาจจะสามารถกระจายบทสนทนาต่อประเด็นนั้นๆ ไปในระดับประเทศได้ ในยุคที่ ‘ข่าวปลอม’ และ ‘คลิกเบลต์’ แพร่สะพัด และคนก็เชื่อใจสื่อใหญ่น้อยลง การสนับสนุนสื่ออิสระที่เกาะประเด็นอย่างจริงจังจึงมีความสำคัญ 18 พ.ย. 2560 ในช่วงที่สภาคองเกรสของสหรัฐฯ กำลังพูดกันถึงกรณีที่เว็บโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่างเฟซบุ๊ค กูเกิล และทวิตเตอร์กลายเป็นแหล่งแพร่กระจายข่าวปลอมจากผลงานของ ‘บ็อต’ รัสเซีย รวมถึงมีความกังวลว่าพวกบ็อตและเว็บข่าวปลอมเหล่านี้ส่งผลต่อการเลือกตั้งในปี 2559 มีการพูดถึงเรื่องการพยายามสู้รบปรบมือกับ “ข่าวปลอม” เหล่านี้กันมาก หนึ่งนั้นคือการทำให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในระบบเน้นข่าวจริงมาก่อน แต่แค่การแก้ไขปัญหาแบบนี้อาจจะไม่เพียงพอ มีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ออกมาในช่วงสัปดาห์นี้ว่าสิ่งที่จะทำให้ระบบสื่อดีขึ้นในระบอบประชาธิปไตยคือการช่วยกันทำให้สื่ออิสระมีความเข้มแข็งขึ้น งานวิจัยดังกล่าวมีชื่อว่า “สื่อกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของประชาชนและส่งผลโน้มน้าวต่อวาระระดับชาติได้อย่างไร” ผู้นำในการวิจัยคือแกรี คิง ศาตราจารย์จากฮาร์วาร์ด ร่วมกับนักศึกษาสองคนคือเบน ชเนียร์ กับแอเรียล ไวท์ ใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 5 ปี และสนับสนุนโดยโวควัลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อ ทีมนักวิจัยทำการสำรวจสื่อเล็กๆ ที่เป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตย 48 แห่ง... Read More

รัฐประหารทำคนจน ภาคประชาชนแนะรัฐหยุดออกนโยบายสงเคราะห์คนจน เพื่อเอื้อนายทุน

Posted: 18 Nov 2017 08:20 PM (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ภาคประชาสังคมวิพากษ์รัฐบาลอ้างเงินไม่พอ แต่ลดแลกแจกแถมเอื้อนายทุน ทำสูญเงินกว่า 200,000 ล้านบาท แต่ยอดคนจนกลับเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2560 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเวทียุทธศาสตร์ประชาสังคมขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กล่าวว่า ในขณะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิต มุ่งการเติบโตทางตัวเลขเศรษฐกิจด้วยมาตรการลดภาษี ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไปกว่า 200,000 ล้านบาท เพื่อแลกกับการจ้างคน 55,000 คน หรือรัฐยอมเสียรายได้ 5 ล้านบาทเพื่อจ้างคนเพียง 1 คน ซึ่งการลดแลกแจกแถมแบบที่รัฐกำลังทำอยู่นี้ ไม่ทำให้คนส่วนใหญ่อยู่ดีกินดีขึ้น แทนที่จะลดความเหลื่อมล้ำ กลับยิ่งตอกย้ำถ่างความยากจนให้มากขึ้น เพราะรายได้ที่เกิดขึ้นกลับกระจุกตัวกับคนที่มีเงินอยู่แล้วให้รวยยิ่งขึ้น สุรีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อนำตัวเลขรายได้ที่รัฐสูญเสียไปจากการลดภาษีให้นักลงทุน รวมกับตัวเลขที่รัฐใช้จัดสวัสดิการที่หลากหลาย ซ้ำซ้อนกันไปมา หากนำมาจัดสรรบริหารแบบมืออาชีพ และเป็นธรรม เชื่อได้ว่ารัฐมีเงินพอที่จะนำมาจัดสวัสดิการถ้วนหน้าให้กับประชาชนได้ แต่ทุกวันนี้รัฐมักจะอ้างว่าเงินไม่พอ จึงต้องเลือกจัดสวัสดิการให้เฉพาะคนจนเท่านั้น ในขณะที่สวัสดิการของคนบางกลุ่ม เช่น บำนาญข้าราชการ... Read More