Search

คน กทม. เกินครึ่งอยากให้ภาครัฐส่งเสริมแอปพลิเคชั่นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

Posted: 04 Nov 2017 10:45 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) บ้านสมเด็จโพลล์ระบุคน กทม. เกินครึ่งอยากให้ภาครัฐส่งเสริมแอปพลิเคชั่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะทำให้ทราบราคาค่าโดยสารที่แน่นอน-รู้สึกมั่นใจและปลอดภัย เรียกร้องให้รัฐจัดการเรื่องค่าโดยสารเกินอัตรา 5 พ.ย. 22560 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 2,053 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 12 – 14 ก.ย. 2560  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 99% และความผิดพลาดไม่เกิน 4% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,406 กลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่าผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยรถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้จะต้องจดทะเบียนถูกต้อง (ป้ายเหลือง) ผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัว... Read More

บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

Posted: 05 Nov 2017 02:07 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีสวัสดิการแหวกแนวให้กับพนักงานที่ ‘ไม่สูบบุหรี่’ โดยเพิ่มวันหยุดพิเศษให้ 6 วัน ชี้พนักงานเหล่านี้ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้ง ที่มาภาพประกอบ: Steve Nagata (CC BY 2.0) 5 พ.ย. 2560 เรื่องที่ไม่อาจมองข้าม เมื่อ ‘เวลางาน’ หายไปกับการออกไป ‘สูบบุหรี่’ ของพนักงาน บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเริ่มเล็งเห็นปัญหานี้ และได้ออกมาตรการเชิงบวกให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่แทนการกดดันพนักงานที่สูบบุหรี่โดยตรง เว็บไซต์ cnbc.com รายงานเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่า บริษัท Piala Inc. ได้เพิ่มวันหยุดพิเศษให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ปีละ 6 วัน โดยระบุว่าพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้งในแต่ละวัน โดย Piala Inc.  สำนักงานตั้งอยู่บนชั้น 29 ของอาคาร พนักงานที่สูบบุหรี่จะต้องลงมายังพื้นที่สูบบุหรี่ชั้นล่างซึ่งทำให้เสียเวลาทำงานไปถึง 15 นาที ในแต่ละครั้ง โฆษกของ Piala Inc.  ระบุว่าได้รับการแนะนำจากพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ว่าการสูบบุหรี่ได้สร้างปัญหาให้กับการทำงาน โดยคำแนะนำนี้ถูกใส่ไว้ในกล่องรับคำแนะนำของบริษัทเมื่อช่วงต้นปี เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ โดยผ่านสิ่งจูงใจมากกว่าการบีบบังคับ... Read More

หมายเหตุประเพทไทย 182 คำถามใหม่ของการจัดการภัยพิบัติ

Posted: 05 Nov 2017 05:55 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ในห้วงปี 2560 ที่เกิดอุทกภัยขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี สนทนากับ คำ ผกา แนะนำบทความของสายพิณ ศุพุทธมงคล. “คนกับภัยพิบัติ: งานวิจัยทางสังคมศาสตร์” ที่ตีพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์ปี 2554 (อ่านบทความ) ที่นำเสนอคำถามใหม่ๆ ทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ โดยในรายการจะชวนคิดต่อว่าคำถามเหล่านี้จะช่วยก่อรูปวิธีการใหม่ๆ เพื่อจัดการภัยพิบัติ นอกเหนือไปจากการคำนวณมวลน้ำ และการบรรเทาทุกข์เชิงสังคมสงเคราะห์ได้อย่างไร ติดตามได้ในรายการ Read More