SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Daily Archive for: 06 November 2017

คน กทม. เกินครึ่งอยากให้ภาครัฐส่งเสริมแอปพลิเคชั่นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

คน กทม. เกินครึ่งอยากให้ภาครัฐส่งเสริมแอปพลิเคชั่นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

Lifestyle
0
6
Posted: 04 Nov 2017 10:45 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) บ้านสมเด็จโพลล์ระบุคน กทม. เกินครึ่งอยากให้ภาครัฐส่งเสริมแอปพลิเคชั่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะทำให้ทราบราคาค่าโดยสารที่แน่นอน-รู้สึกมั่นใจและปลอดภัย เรียกร้องให้รัฐจัดการเรื่องค่าโดยสารเกินอัตรา 5 พ.ย. 22560 ศู ...
บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

Lifestyle
0
7
Posted: 05 Nov 2017 02:07 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีสวัสดิการแหวกแนวให้กับพนักงานที่ 'ไม่สูบบุหรี่' โดยเพิ่มวันหยุดพิเศษให้ 6 วัน ชี้พนักงานเหล่านี้ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้ง ที่มาภาพประกอบ: Ste ...
หมายเหตุประเพทไทย 182 คำถามใหม่ของการจัดการภัยพิบัติ

หมายเหตุประเพทไทย 182 คำถามใหม่ของการจัดการภัยพิบัติ

Videos
0
13
Posted: 05 Nov 2017 05:55 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ในห้วงปี 2560 ที่เกิดอุทกภัยขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี สนทนากับ คำ ผกา แนะนำบทความของสายพิณ ศุพุทธมงคล. "คนกับภัยพิบัติ: งานวิจัยทางสังคมศาสตร์" ที่ตีพิมพ์ในว ...