SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Daily Archive for: 02 November 2017

ลำบากเช่นเดียวกัน พบ ‘คนงานก่อสร้างจีน’ ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร

ลำบากเช่นเดียวกัน พบ ‘คนงานก่อสร้างจีน’ ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร

Social
0
6
Posted: 31 Oct 2017 02:38 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ไม่ว่าจะที่ไหนในโลก ‘คนงานก่อสร้าง’ ก็เหมือนจะเป็นแรงงานที่ทำงานหนักและเสี่ยงที่สุด พบในจีนคนงานไม่มีสัญญาการจ้างงาน หรือการประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ สถิติยังชี้ให้เห็นภาคการก่อสร้างมีอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่าภาคอุ ...
เป็นผู้หญิง (บริการ) แท้จริงแสนลำบาก (2): โรคติดต่อและการล่อซื้อ

เป็นผู้หญิง (บริการ) แท้จริงแสนลำบาก (2): โรคติดต่อและการล่อซื้อ

Article
0
5
Posted: 31 Oct 2017 02:48 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) เรื่อง กรกฤช สมจิตรานุกิจ ภาพประกอบ อิศเรศ เทวาหุดี ในตอนที่แล้วเราได้สำรวจมายาคติ ชีวิตและความหลากหลายของพนักงานบริการแต่ละประเภทไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้จะกล่าวถึงวิธีที่พวกเธอใช้ป้องกันตัวเองจากโร ...
ฟัง “หมอลำ” มันผิดตรงไหน 

ฟัง “หมอลำ” มันผิดตรงไหน 

Article
0
5
ไขลานความคิด ฟัง “หมอลำ” มันผิดตรงไหน  --------------------------------------- “บอกว่าอย่าขอหมอลำ บอกว่าอย่าขอหมอลำ ไม่รู้หมอหมอลำเค้าลำแบบไหน” เสียงเพลง “อย่าขอหมอลำ”ของต้อย หมวกแดง ดังขึ้นมาในหัวทันทีเมื่อได้ยินผู้นำประเทศกล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดขอ ...