Search

ความท้าทายของคนรุ่นใหม่ ในวันที่คนเดือนตุลาเริ่มเข้านอน

Posted: 05 Oct 2017 07:43 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) จักรพล ผลละออ นักกิจกรรมกลุ่ม Group of comrades  “บทความหรือข้อเขียนนี้อุทิศแก่การจากไปของ อาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ นักสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชน ด้วยความอาลัยและเคารพรักอย่างที่สุด” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แวดวงปัญญาชน-แอ๊คติวิสต์-นักวิชาการ-และผู้รักในประชาธิปไตยได้ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ ที่อาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ หรือ อาจารย์ยิ้ม หรือ สหายสมพร ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ แน่นอนว่าตัวผมเองนั้นรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของอาจารย์แม้ว่าตัวผมจะมิได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โดยตรง อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ ผมได้หวนนึกถึงวลี “ส่งคนตุลาเข้านอน” หัวข้อคอลัมม์ของนิตยสาร Way ที่สัมภาษณ์ อาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ เมื่อราวห้าปีก่อน “คนตุลา” หรือ “คนเดือนตุลา” ทั้งในปี 2516 และปี 2519 ล้วนแล้วแต่เป็นคนในระดับ “ตำนาน” หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นที่นับถือของปัญญาชน-แอ๊คติวิสต์ทั้งในฝ่ายประชาธิปไตย และกระทั่งฝ่ายที่สนับสนุนการรัฐประหาร พวกเขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โลดแล่นอยู่ในสนามการเมืองมาโดยตลอด และแน่นอนว่าวิธีคิดของพวกเขานั้นส่งผลมาถึงบรรดาคนรุ่นใหม่ด้วย เป็นเรื่องยากจะปฏิเสธว่า “คนเดือนตุลา” มีวิธีคิดแบบฝ่ายซ้าย-มาร์กซิสต์-เหมาอิสต์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ซึ่งหัวใจสำคัญของมันคือเรื่อง “การยึดอำนาจรัฐ” หรือ “การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐ”... Read More

‘ราก’ ของ ‘นครา’ คือการสยบยอมของประชาชน

Posted: 05 Oct 2017 07:51 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) อิสระ ชูศรี ละคร “รากนครา” จบแล้วแต่คนดูอย่างผมยังไม่จบ ถ้าไม่เขียนระบายความรู้สึกเสียหน่อยคงไปดูอะไรต่ออย่างค้าง ๆ คา ๆ จะดูนายฮ้อยทมิฬให้สนุกซะหน่อย เสียงอู้เมืองของศุขวงศ์กับแม้นเมืองก็คอยดังแทรกอยู่ในหัวตอนที่หูได้ยินเสียงนายฮ้อยเคนกับน้องเมียคำแก้วเว้ากระเง้ากระงอดกัน ละครเรื่องนี้มีตัวละครที่บุคลิกซับซ้อนอยู่คนเดียวคือแม้นเมือง เพราะเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกนึกคิดสองฝักสองฝ่ายภายในจิตใจตนเอง และดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายของการต่อสู้แย่งชิงหัวใจ ระหว่างฝ่ายของหน่อเมืองและศุขวงศ์ ว่าแม้นเมืองจะยังคงภักดีกับครอบครัวทางสายเลือดและอุดมการณ์เอกราชนิยมของบ้านเกิดเชียงเงิน หรือจะหันไป “สามีภักดิ์” กับครอบครัวทางการแต่งงานและอุดมการณ์สลายเอกราชท้องถิ่นเพื่อรวมประเทศกับสยามของบ้านใหม่เชียงพระคำ ส่วนตัวละครอื่น ๆ แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงจิตใจเท่าใดนัก เหมือนจะคิดอย่างไรก็คิดอย่างนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ต่างคนต่างก็เป็นเหมือนกล่องบรรจุคุณค่าหรือเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ต่าง ๆ มากกว่าจะเป็นมนุษย์มนาที่มีความต้องการหลากหลายปะปนกันอย่างซับซ้อน ฉะนั้นถ้าจะตีความหมายของละครเรื่องนี้ให้มันแล้วใจ เราควรที่จะพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องเล่าอุปมานิทัศน์ (Allegorical Story) ที่ตัวละครทำหน้าที่เป็นอุปมาของคุณค่าหรืออุดมการณ์บางอย่างมากกว่าจะเป็นภาพสะท้อนของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายในห้วงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะกดดันต่าง ๆ จนก่อให้เกิดสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไป หลายคนมองว่า ‘ศุขวงศ์’ เป็นตัวละครขี้ข้าสยาม ผมกลับมองว่าไม่ใช่ เขาคือสยามเลยมากกว่า เพราะเมื่อพิจารณาสิ่งที่เขาพูดตลอดเรื่องนั้น ถ้าเอาภาษาพูดที่เป็นคำเมืองออกไปแล้วใส่ภาษากรุงเทพฯ เข้าไปแทน แล้วจินตนาการต่อว่าเอาชุดราชปะแตนใส่ให้ด้วย ศุขวงศ์เป็นขุนนางกระทรวงมหาดไทยของสยามได้สบาย ๆ เนื่องจากจุดยืนของเขาไม่มีตรงไหนเลยที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสยาม ‘หน่อเมือง’ ยิ่งไม่มีอะไรซับซ้อนใหญ่ เขาคือตัวแทนของอุดมการณ์เอกราชแบบประเพณีนิยม ปฏิเสธการปรับตัวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหากมันจะทำให้สถาบันเจ้าหลวงที่เป็นฐานอำนาจทางการเมืองดั้งเดิมต้องถูกลดทอนความสำคัญ ในเรื่องนี้ฉากเหตุการณ์ที่เชียงพระคำต่างหากที่สำคัญ ไม่ใช่ฉากความขัดแย้งที่เมืองมัณฑ์ ซึ่งทำหน้าที่เพียงเป็นแบ็คกราวด์ที่เน้นย้ำถึงความฉลาดทันเหตุการณ์ของฝ่ายที่ภักดีกับสยามเท่านั้น... Read More

มากกว่าเรื่องการเมืองร่วมสมัย?: ร่วมกันเข้าใจสถานการณ์และความขัดแย้งสเปน-กาตาลูญญา

Posted: 05 Oct 2017 08:05 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) วริตตา ศรีรัตนา บทความสรุปเหตุการณ์คร่าว ๆ ให้ท่านผู้สนใจมาค้นหาคำตอบเพิ่มเติมในงานเสวนาหัวข้อ “มากกว่าเรื่องการเมืองร่วมสมัย?: ร่วมกันเข้าใจสถานการณ์และความขัดแย้งสเปน-กาตาลูญญา” อันเป็นงานเสวนาที่ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดร่วมกับสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แคว้นกาตาลูญญา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน มีบาร์เซโลนาเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้น อีกทั้งเป็นเมืองที่ความหนาแน่นของประชากรนับเป็นอันดับ 2 ของประเทศและอันดับที่ 7 ของประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด ชาวกาตาลันนี้มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตน ได้เผชิญความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์มาหลายศตวรรษ ความผันผวนของระบอบการเมืองและกระแสชาตินิยมสเปนและกาตาลันได้นำมาสู่การออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลคะแนนของประชามติจากการเลือกตอบ “ใช่” หรือ “ไม่” ต่อคำถามที่ว่า “ท่านประสงค์ให้กาตาลูญญาเป็นรัฐอิสระปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐหรือไม่?” ชี้นำสู่ความประสงค์ของชาวกาตาลันที่จะจัดตั้งแคว้นกาตาลูญญาเป็นรัฐอิสระจากสเปน ในสัดส่วน 90% จากสัดส่วนผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 42% การเข้าใจความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัยระหว่างสเปนและแคว้นกาตาลูญญาอย่างรอบด้านต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์ยุโรป... Read More

คำให้การจาก ‘เหยื่อ’ 6 ตุลาคม 2519 ความทรงจำยังไม่จาง

Posted: 05 Oct 2017 10:36 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) “ดิฉันไปเห็นคนตายอยู่ตรงหน้า อมธ.” รื้อฟื้นและทบทวนความทรงจำ เพื่อจดจำ ผ่านคำให้การของผู้อยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เมื่อปี 2542 ความทรงจำต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 หมุนกลับอีกเป็นครั้งที่ 41 ความทรงจำในหนนั้นต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทย คล้ายคลึงมีอยู่ คลับคล้ายถูกลืม เป็นโศกนาฏกรรมที่ชนชั้นนำไม่อยากให้จารึกในบทเรียน ฝ่ายขวาไม่อยากเอ่ยถึง และเหยื่อยังไม่เคยได้รับความเป็นธรรม ‘ประชาไท’ โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำส่วนหนึ่งของความทรงจำ 6 ตุลา 19 กลับมาทบทวนอีกครั้ง ผ่านปากคำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เมื่อปี 2542   อภินันท์ บัวหภักดี-เวลาเขาขาดคน ผมก็เข้าไปแจมเป็นตัวประกอบบ้าง “เมื่อก่อนนี้ อมธ. ก็เป็นที่อยู่ของชมรมหลายชมรม รวมทั้งนาฏศิลป์การแสดงของอนุพงษ์ ก็มีวงดนตรีอย่างวงต้นกล้า วงคาราวาน ก็เข้ามาใช้เป็นห้องฝึกซ้อม ชมรมรู้สึกจะอยู่ข้างล่าง ผมจริงๆ ก็นอกจากเป็นนักกีฬาแล้วก็เล่นดนตรีได้... Read More

ประมวลภาพ 41 ปี 6 ตุลา ปกป้องประชาธิปไตยประชาชน

Posted: 06 Oct 2017 12:00 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) ปริญญา ระบุรำลึกถึงเพื่อไม่ให้คนไทยต้องเข่นฆ่ากันอีก ชี้ประชาธิปไตยคือวิถีที่ให้คนเห็นต้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง ย้ำเบื่อนักการเมือง แต่เบื่อประชาธิปไตยไม่ได้ 6 ต.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (6 ต.ค.60) เมื่อเวลาประมาณ 7.00 น.ที่ผ่านมา ที่ ลานประติมากรรม 6 ตุลา ข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดกิจกรรม “41 ปี 6 ตุลา ปกป้องประชาธิปไตยประชาชน” เนื่องในวาระครบรอบ 41 ปีการสังหารหมู่นักศึกษาและประชาชน โดยมีการตักบาตร  วางพวงมาลา กล่าวไว้อาลัย อ่านบทกวีรำลึก วรรณภา ติระสังขะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. กล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ 41 ปีเหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นใน มธ. ในวันที่ 6 ต.ค.2519 มธ.จัดงานรำลึกวีระชนทุกปี ตั้งแต่ปี 2546 ได้สร้างประติมากรรม 6 ตุลา... Read More

‘ดาวคะนอง’ หนังตัวแทนประเทศไทยชิงออสการ์ปีล่าสุดถูกห้ามฉาย

Posted: 06 Oct 2017 02:30 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) ดาวคะนอง ภาพยนตร์ตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปี 2560 ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามฉายที่ Warehouse 30 รวมทั้งงดกิจกรรมพูดคุยถึงหนังหลังจากนั้น ระบุมีเนื้อหาสุ่มเสี่ยง ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ดาวคะนอง วันนี้ (6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ Warehouse 30 ถนนเจริญกรุง ทหารสั่งห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่องดาวคะนอง (By the Time It Gets Dark) ผลงานกำกับของ อโนชา สุวิชากรพงศ์ ตัวแทนประเทศไทยเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปี 2560 พร้อมห้ามกิจกรรมพูดคุยหลังหนังฉายจบกับสองนักวิจารณ์และนักเขียนด้านหนัง ชญานิน เตียงพิทยากร และ รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในวันเดียวกัน ภาพยนตร์ดาวคะนองได้ถูกจัดฉายอีกสองสถานที่ คือ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในงานรำลึก 6 ตุลา (แม้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมฉาย) และอีกที่คือหอภาพยนตร์ในงาน “ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง” ซึ่งจัดงานในลักษณะเดียวกัน โดยมีรายการสนทนา “6 ตุลาในหนัง: ความทรงจำที่อยากให้ลืม”... Read More

‘6 ตุลา’ มองผ่านหนัง#2: ภาษิต พร้อมนำพล ‘พิราบ’ ในความทรงจำของพ่อ

Posted: 06 Oct 2017 05:48 AM PDT นัชชา ตันติ สัมภาษณ์และถ่ายภาพ ถึงแม่ ผมขอโทษที่ทำให้แม่ผิดหวัง สิ่งที่ผมกำลังจะทำไม่ใช่ทำเพื่อครอบครัวเราครอบครัวเดียว และไม่ได้ทำเพื่อแม่คนนี้คนเดียว ผมกำลังจะทำให้กับแม่ของทุกๆ คน ถ้าสังคมในบ้านเรายังมีคนอีกมากที่ทุกข์ยากลำเค็ญ ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผู้มีอำนาจส่วนน้อยในสังคม ครอบครัวเล็กๆ อย่างเราจะไปอยู่รอดได้ยังไง ผมแค่อยากเห็นช่องว่างระหว่างชนชั้นระหว่างคนรวยกับคนจนที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่นี้ ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้จะเป็นการขายชาติขายเมืองเหมือนอย่างที่พวกเขาใส่ร้ายป้ายสี ลูกของแม่คนนี้ไม่ได้เลวอย่างที่เขากล่าวหา เพื่อนของผมก็เช่นกัน พวกเขาถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายทารุณ ไม่ละเว้นแม้แต่ผู้หญิงและเด็ก พวกเขาเอาสิทธิอะไรมาเข่นฆ่าพวกเราราวกับเป็นผักเป็นปลา นี่น่ะหรือเมืองพุทธอย่างที่เขาชอบพูดกัน… นี่คือเนื้อหาบางส่วนจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “พิราบ” ผลงานการกำกับโดย ภาษิต พร้อมนำพล บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทำภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสารนิพนธ์จบ หนังสั้นว่าด้วยเรื่องราวของนักศึกษาที่ถูกล้อมปราบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ได้รับรางวัลพิราบขาว จากมูลนิธิ 14 ตุลา และรางวัลชมเชย สาขาช้างเผือก ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นปีล่าสุด ครั้งที่ 21 ประชาไทชวนคุยกับภาษิต พร้อมนำพล ในฐานะคนรุ่นใหม่ลูกหลานคนเดือนตุลา ที่ทำหนังจาก “พิราบราม” หนังสือที่พ่อเขาเขียนถึงเรื่องราวชีวิตในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาและการตัดสินใจเข้าป่าหลังจากนั้น ด้วยประสบการณ์ตรงจากพ่อและความทรงจำที่ถูกเล่าอย่างไม่ปะติดปะต่อ บางครั้งก็เป็นเหตุการณ์น่าสะเทือนใจ ประกอบสร้างขึ้นเป็นหนังแห่งความทรงจำที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น... Read More

ภาพถ่ายที่เพิ่งได้รับ ‘6 ตุลา 19’ โศกนาฏกรรม ความรุนแรง และประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม

Posted: 06 Oct 2017 07:14 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) เว็บไซต์บันทึก 6 ตุลา เผยแพร่ภาพชุดเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับ ประจักษ์พยานความรุนแรงแห่งอดีต แฟรงค์ ลอมบาร์ด เจ้าของภาพให้เผยแพร่เพราะคิดว่า อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด 6 ตุลาซ้ำอีก หลังจากมีการเปิดตัวเว็บไซต์ ‘บันทึก 6 ตุลา’ www.doct6.com  ไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ไว้ ล่าสุด ทางเว็บไซต์ได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ 2 ชุด ซึ่งทางเว็บไซต์ระบุว่าเป็นภาพที่เพิ่งถูกค้นพบและเผยแพร่ที่เว็บไซต์นี้เป็นแห่งแรก โดยมีการระบุเนื้อหาดังนี้ ประจักษ์พยาน 6 ตุลา: ภาพถ่ายที่เพิ่งได้รับ ภาพถ่ายนับพันที่ถูกบันทึกไว้ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2519 เป็นประจักษ์พยานความรุนแรงที่สำคัญ เมื่อภาพถ่ายปรากฏสู่สาธารณะ ข้อเท็จจริงถูกบอกเล่า นำมาซึ่งคำถามใหม่ๆ ภาพถ่ายสองชุดในเว็บไซต์ ‘บันทึก 6 ตุลา’ ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะมาก่อน หลักฐานใหม่เผยใบหน้าของผู้คนหลากหลาย และสถานที่ที่กว้างไปกว่าสนามหลวงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังชี้ว่าข้อมูล... Read More

มาเฟียอิตาลีและสถานการณ์นักข่าวเผชิญการคุกคาม

Posted: 06 Oct 2017 11:51 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) อิตาลีเป็นประเทศที่ยังคงมีปัญหาแก๊งอาชญากรรมในหลายพื้นที่ ซึ่งก่อปัญหาให้กับเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร เพราะมีการคุกคามผู้สื่อข่าว ทำให้สื่อทำงานลำบากขึ้นและต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง อนึ่ง แม้ว่าความรุนแรงทางกายภาพจะลดลงแล้วเมื่อเทียบกับหลายสิบปีก่อนหน้านี้ แต่แก๊งอาชญากรรมแค่เปลี่ยนวิธีจากใช้ปืนไปใช้กฎหมายเพื่อขู่นักข่าวแทน ที่มาของภาพประกอบ: gijn.org 6 ต.ค. 2560 เปาโล บอร์โรเมตี นักข่าวอิตาลีถูกบีบให้ต้องออกจากซิซิลีย้ายไปกรุงโรมเนื่องจากถูกคุกคามเพราะเขารายงานข่าวเกี่ยวกับแก๊งอาชญากร ไม่ใช่แค่บอร์โรเมตีคนเดียวเท่านั้นที่รายงานเรื่องนี้ มีนักข่าวราว 20 ราย ในอิตาลีที่ยังต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตำรวจจากการรายงานเรื่องของแก๊งผู้มีอิทธิพล รายงานของนักข่าวสืบสวนของโครงการในอิตาลี ลอเรนโซ แบคโนลี ระบุถึงเรื่องของบอร์โรเมตีที่ถูกคนในชุดฮู้ดทำร้ายเขาที่ใกล้ๆ บ้านเมื่อเดือน พ.ค. 2557 เขาถูกทำร้ายหลังจากที่ถามชาวเมืองเกี่ยวกับคดีการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนหน้านั้น การคุกคามอีกครั้งหนึ่งคือการวางเพลิงเกิดขึ้นที่หน้าบ้านพ่อแม่ของเขาทำให้เกิดความเสียหาย แต่เหตุถูกทำร้ายและถูกวางเพลิงก็ไม่ทำให้บอร์โรเมตีล้มเลิกการรายงานข่าวแก๊งอาชญากรรม รายงานในเว็บไซต์เครือข่ายข่าวสืบสวนสอบสวนโลกระบุว่า แม้ว่าบอร์โรเมตีจะถูกสั่งย้ายไปยังกรุงโรม แต่เขาก็ยังคงทำงานเปิดโปงกิจกรรมของแก๊งผู้มีอิทธิพลต่อไป เขายังคงเผชิญกับการถูกข่มขู่คุกคามอยู่เรื่อยๆ เมื่อช่วงฤดูร้อนนี้เองที่เขาถูกบุคคลนิรนามบุกค้นบ้านเพื่อขโมยฮาร์ดดิสก์ของเขาและเอกสารที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของเขาไป สิ่งที่สะท้อนสถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงกิจการภายในของอิตาลีเผยแพร่ตัวเลขผู้สื่อข่าวที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตำรวจ นับเป็นครั้งแรกที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ บอร์โรเมตีเป็นหัวหน้าบรรณาธิการเว็บซีนท้องถิ่น LaSpia.it และเป็นนักข่าวอิสระที่ทำงานให้กับสื่อหลายแห่ง เมื่อไม่มีเงินเดือนตายตัวเขาจึงต้องผลิตงานข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้อยู่รอดได้ มีนักข่าวอิตาลีหลายคนที่สภาพการเงินใกล้เคียงกับบอร์โรเมตี นิโกลา มิรินี กรรมการบอร์ดของสมาคมผู้สื่อข่าวบอกว่านักข่าว 8 ใน 10 ของอิตาลีมีรายได้น้อยกว่า... Read More

หลายพรรครัฐสภายุโรปกังวลกาตาลุญญาแยกตัว ชี้ถ้าออกจากสเปนคือออกจากอียูด้วย

Posted: 05 Oct 2017 05:53 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) อัด ชาวกาตาลันควรรู้ความจริงได้แล้ว ที่ปรึกษาสภายุโรปชี้ ประชามติไม่ยุติธรรมเพราะรัฐบาลมาดริดไม่ยอมรับ ยกตัวอย่างประชามติสกอตแลนด์ที่สหราชอาณาจักรยอมรับ รองประธานฝ่ายบริหารอียูวอนกาตาลัน-มาดริดคุยกัน แต่ต้องเคารพประเทศสมาชิกอียูอื่นๆ ด้วย ทางการกาตาลัน ลั่น ประกาศเอกราชเร็วๆ นี้ ธง ลา เอสเตลาดา ของแคว้นกาตาลุญญา ที่มาภาพจาก commons.wikimedia.org สืบเนื่องจากการลงคะแนนเสียงประชามติในแคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน ว่าจะแยกตัวเป็นเอกราชหรือรวมอยู่กับสเปนที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการไม่ยอมรับจากรัฐบาลกลางที่กรุงมาดริด และการใช้มาตรการรุนแรงปิดกั้นไม่ให้คนมาลงคะแนนเสียงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ทั้งกระสุนยางและไม้กระบอง ส่งผลให้มีคนบาดเจ็บมากกว่า 800 คนตามรายงานของทางการท้องถิ่นกาตาลัน ส่วนผลประชามตินั้น ร้อยละ 90 ของผู้มาออกเสียงสนับสนุนการแยกตัวจากสเปน ในขณะที่จำนวนผู้มาออกเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 2.26 ล้านคน ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง) วันนี้ (5 ต.ค. 2560) สำนักข่าว เอ็กซ์เพรส ของสหราชาอาณาจักร รายงานว่า มีเสียงค้านจากสหภาพยุโรปในประเด็นที่แคว้นกาตาลุญญาจะขอแยกตัวจากเจ้าหน้าที่และพรรคการเมืองใหญ่ๆ ในรัฐสภายุโรป (European Parliament) หนึ่งในนั้นคือหัวหน้าพรรคเพื่อประชาชนยุโรป (European... Read More

‘6 ตุลา’ มองผ่านหนัง#1: ภัทรภร ภู่ทอง 2 ช่างไฟฟ้าในหนัง “สองพี่น้อง”

Posted: 05 Oct 2017 06:55 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) ภาพของชายหนุ่มช่างไฟฟ้าสองคนถูกแขวนคอที่ประตูรั้วบานใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ประตูแดง” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2519 อาจไม่เป็นที่จดจำของคนส่วนใหญ่มากเท่ากับภาพของชายผู้ถูกแขวนคอใต้ต้นมะขามที่สนามหลวงในวันที่ 6 ตุลาคม ปีเดียวกัน แต่อันที่จริงมันคือส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่เหตุการณ์ 6 ตุลา พวกเขาคือ ชุมพร ทุมไมย และวิชัย เกศศรีพงษ์ศา อดีตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตนครปฐมและสมาชิกแนวร่วมประชาชน ปรากฏจากการชันสูตรว่าทั้งสองคนถูกซ้อมและฆ่าอย่างทารุณก่อนที่จะนำศพไปแขวน ผลการสืบสวนพบว่า ก่อนเสียชีวิตบุคคลทั้งสองกำลังติดโปสเตอร์ประท้วงต่อต้านพระถนอม (ถนอม กิตติขจร) แต่ตำรวจบิดเบือนคดีว่าเป็นเพราะสาเหตุผิดใจกับที่ทำงาน 4 ตุลาคม ชมรมนาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดการแสดงละครเรียกร้องให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการเข้าร่วมการต่อสู้ โดยมีฉากแขวนคออันโด่งดังที่เป็นภาพสะท้อนถึงช่างไฟฟ้าที่ถูกสังหารที่นครปฐม 5 ตุลาคม หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ลงภาพการแสดงละครแขวนคอของนักศึกษา เพื่อประกอบข่าวที่ทางการตำรวจแถลงว่าจับกุมคนร้ายในกรณีสังหารช่างไฟฟ้านครปฐมได้แล้ว ซึ่งเป็นตำรวจชั้นผู้น้อย 5 คน ปรากฏว่าใบหน้าของผู้แสดงของนักศึกษา มีความคล้ายคลึงกับพระบรมโอรสาธิราชอย่างไม่คาดหมาย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ดาวสยาม จึงได้เลือกเอารูปการแสดงละครที่มีความคล้ายคลึงกับพระบรมโอรสาธิราชมากที่สุดมาตีพิมพ์เผยแพร่ประโคมข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับบ่ายวันที่ 5 ตุลาคม โดยมีการพิมพ์ใหม่อย่างรวดเร็ว แล้วออกเผยแพร่โจมตีขบวนการนักศึกษาว่าจงใจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเป็นเจตจำนงในการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของคอมมิวนิสต์ 6... Read More

สนทนาหนัง ‘สองพี่น้อง’ เรื่องราว 2 คนงานการไฟฟ้า ที่ถูกแขวนคอก่อน 6 ตุลา 19

Posted: 05 Oct 2017 10:55 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) สนทนาหลังการฉายภาพยนตร์ “สองพี่น้อง” เรื่องราว 2 คนงานการไฟฟ้า ที่ถูกแขวนคอก่อน 6 ตุลา 19 กับ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และพี่ชายของ 1 ใน 2 คนงานที่ถูกแขวนคอ สนทนาหลังการฉายภาพยนตร์ “สองพี่น้อง” (The Two Brothers) พูดคุยกับ ภัทรภร ภู่ทอง ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์, อริสา พลโยธา ทีมงานผลิตภาพยนตร์ และชุมพล ทุมไมย พี่ชายของชุมพร ทุมไมย เสวนาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนา “เผชิญความอยุติธรรมด้วยการบันทึกประวัติศาสตร์” จัดโดยสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการบันทึก 6 ตุลา วันที่ 24 ก.ย. 60 ตึกเกษม อุทยานนิน ชั้น 7 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพยนตร์ “สองพี่น้อง” สำหรับ... Read More

หนังสือในมือเจ้าหน้าที่: แนะนำหนังสือ 2 เล่มจากที่เกิดเหตุ 6 ตุลา 19

Posted: 05 Oct 2017 01:10 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) ภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 พร้อมชูหนังสือ 2 เล่มที่ว่านั้นคือ “ด้วยเลือดและชีวิต : รวมเรื่องสั้นเวียดนาม” ผลงานแปลของจิตร ภูมิศักดิ์ และ “คติพจน์ประธานเหมาเจ๋อตุง” โดยชะตากรรมของหนังสือทั้ง 2 เล่มหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 เคยถูกประกาศให้เป็นหนังสือต้องห้าม ปัจจุบันเป็นหนังสือที่สามารถยืมได้ในห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์ รวมทั้งมีจำหน่ายอยู่ในเว็บขายหนังสือเก่า 000 ภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนถืออาวุธ โดย 2 ใน 3 นายชูหนังสือ 2 เล่ม โดยมีฉากหลังคือสนามฟุตบอลและผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นอนหมอบราบ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามด้วยอาวุธและเข้าเคลียร์พื้นที่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็น 1 ใน 94 ภาพถ่ายที่ “โครงการบันทึก 6 ตุลา” (https://doct6.com/) ได้รับชุดภาพถ่ายมาจากปฐมพร ศรีมันตะ ซึ่งได้รับภาพต่อมาจากบุคคลอื่นอีกต่อหนึ่ง โดยได้รับเมื่อพฤษภาคม 2560... Read More

สหรัฐฯ ถูกวิจารณ์หลังค้านมติยูเอ็น ประณามโทษประหารชีวิตคนรักเพศเดียวกัน

Posted: 05 Oct 2017 01:59 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่า เว็บไซต์ประชาไท) ในการลงมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อประณามโทษประหารชีวิตต่อผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ซึ่งสหรัฐฯ คัดค้านมตินี้ร่วมกับประเทศอนุรักษ์นิยมอื่นๆ อย่างจีน อิรัก และซาอุดิอาระเบีย ทำให้สหรัฐฯ ถูกประณามจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และถูกวิจารณ์จากองค์กรผู้มีความหลากหลายทางเพศว่าสหรัฐฯ ล้มเหลวต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าระดับโลก ที่มา: Ludovic Bertron/Wikipedia 6 ต.ค. 2560 ในปัจจุบันมีอยู่ราว 10 ประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตกับกรณีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน เช่น บรูไน, อัฟกานิสถาน, เยเมน, อิหร่าน, ซาอุดิอาระเบีย มีบางประเทศทีมีการใช้กฎหมายลงโทษเช่นนี้แค่ในบางพื้นที่ เช่นเขตปกครองตนเองตอนเหนือของไนจีเรีย และโซมาเลีย ในบางประเทศก็มีการใช้กฎหมายนี้กับเฉพาะประชากรที่นับถืออิสลามเท่านั้นอย่างมอริเตเนีย หรือในกาตาร์ที่มีโทษประหารชีวิตเฉพาะกับชาวมุสลิมที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรสโดยไม่สนใจว่าเป็นเพศใด ทำให้เมื่อไม่นานมานี้ ทางคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติลงมติเพื่อประณาม “การกำหนดโทษสั่งประหารชีวิตในฐานะที่ใช้ลงโทษการกระทำบางอย่าง เช่น การเลิกศรัทธา, การหมิ่นศาสนา, การคบชู้ และการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน” อย่างไรก็ตามสหรัฐฯ เป็น 1 ใน 13 ประเทศที่โหวตคัดค้านมติดังกล่าวของสหประชาชาติ แม้ว่ามติดังกล่าวจะผ่านร่างก็ตาม โดยมี 27 ชาติที่โหวตสนับสนุน และมี 7 ชาติที่งดออกเสียง... Read More

ไขปม : 41 ปี 6ตุลาฯ คุยกับคนตุลาฯวัยเกษียณกับภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้น

เวียนมาบรรจบครบอีกวาระกับเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ‘6ตุลาฯ19’ ประวัติศาสตร์ที่มักถูกทำให้ลืม ในวาระ 41 ปี เหตุการณ์การเมืองสมัยใหม่ที่มีความสำคัญอย่าง 6 ตุลาฯ19 ได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ “บันทึก 6 ตุลา” เพื่อที่ย้ำเตือนประวัติศาสตร์ความโหดร้ายและทารุณของฝ่ายขวาไทยที่รัฐเปิดทางให้และสร้างความชอบธรรมให้ประชาชนอนุรักษ์นิยม เข้ามาสังหารนักศึกษาและประชาชนที่ประท้วงการเดินทางกลับมาของอดีตผู้นำเผด็จการ จอมพลถนอม กิตติขจร 41 ปี ผ่านมาเมื่อวัยหนุ่มสาวแห่งไฟหวังในตอนนั้น ตอนนี้เข้าสู่วัยเกษียณกันแล้ว ล่าสุดวงการประชาธิปไตยได้สูญเสียนักวิชาการประวัติศาสตร์อย่าง รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เพิ่งจากไปอย่างสงบ การต่อสู้ตั้งแต่สมัยนักศึกษาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่จบสิ้น เมื่อนักต่อสู้ก้าวไปสู่วัยเกษียณ แล้วการต่อสู้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร? ย้อนมอง 6 ตุลาฯ19 เมื่อโลกกลับมา “หันขวา”อีกครั้งหนึ่ง ผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวีพูดคุยกับ นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ และอดีตนักศึกษาธรรมศาสตร์ผู้ผ่านเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 2519  กฤษฎางค์เล่าว่าอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 4-6 ตุลาคม 2519 เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้พยายามหลบหนีออกนอกมหาวิทยาลัย ในขณะนั้นที่ไม่ตัดสินใจ “เข้าป่า” เพื่อต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เพราะว่าขบวนการนักศึกษานั้นมีทั้งกลุ่มนิยมแนวคิดสังคมนิยม และเสรีนิยมแต่ทุกคนพร้อมเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่เผด็จการที่ปกครองประเทศมายาวนาน รวมไปถึงเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้ถูกกดขี่ทั้งชาวนาและกรรมกร แต่โดยส่วนตัวกฤษฎางค์ยังเชื่อว่าแนวคิดเสรีนิยมมีความเหมาะสมกับตนเองมากกว่า เมื่อถามว่าเราควรจดจำเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ อย่างไร กฤษฎางค์ตอบว่าอยากให้จดจำ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงแห่งรัฐ... Read More