Posted: 25 Oct 2017 03:55 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

ประชาไทร่วมกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสด ‘แผ่นดินจึงดาล Talk’ สนทนาประเด็นในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ โดยชูวัส ฤกษ์ศิริสุข และทวีศักดิ์ เกิดโภคา ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ที่ซุ้มฟ้าเดียวกัน S39 โซน C2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์