ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศแผนสร้างทุ่มกังหันลมผลิตไฟฟ้าทางตอนเหนือของรัฐ Nebraska เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับศูนย์ข้อมูลของ Facebook ใน Omaha

โดย Facebook จะร่วมมือกับบริษัท Trade Winds Energy เพื่อสร้างโครงการทุ่งกังหันลม Rattlesnake Creek ในเขตชนบทของเมือง Dixon ซึ่งจะกลายเป็นทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัฐ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 320 เมกะวัตต์ เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลของ Facebook ในเมือง Papillion ชานเมือง Omaha

ทั้งนี้ หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐ Nebraska ระบุว่า ทุ่งกังหันลมแห่งใหม่นี้จะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งจะทำให้ศูนย์ข้อมูลของ Facebook ที่นี่ พึ่งพาพลังงานสะอาด 100%

นี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Facebook ที่ต้องการให้ธุรกิจพึ่งพาพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปีหน้า

http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=166098354405910577