สนามบิน Cochin International ในรัฐเกรละ เนรมิตพื้นที่ในสนามบิน 112 ไร่ ให้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และเปิดให้ผู้โดยสารที่สนามบิน ลงไปชม ชิม ช้อป ผักปลอดสารพิษติดมือขึ้นเครื่องกลับบ้านไปได้ด้วย

ผู้จัดการสนามบิน วี เจ คูเรียน บอกว่า ทางสนามบินต่อยอดจากการเป็นสนามบินแห่งแรกที่ใช้พลังงานสะอาดจากแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้แหล่งน้ำหมุนเวียนในภายในสนามบินที่ปลอดสารเคมีเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งทำให้ได้พืชผักปลอดสารราว 80 ตันต่อปี อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้หญิงที่นี่ด้วย


ผักที่ได้มาจะขายให้กับพนักงานก่อน ส่วนที่เหลือจะขายให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสนามบินราว 30,000 คนทุกวันด้วย

 

http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=167094953706615273