จะเป็นยุค 4.0 หรือยุคต่อ ๆ ไปในอนาคต ! ในสังคมยุคใหม่ ปัญหาการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้น คนเริ่มอยู่เป็นโสด และระวังตัวในการจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ครองหลายคนจึงเลือกที่จะใช้วิธี “อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน” เพื่อเรียนรู้นิสัยใจขอกันก่อน บางคนบอกว่า เวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันจะได้รู้จักนิสัยเขาจริงๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็น และหากไปกันไม่รอดก็จะได้ถอนตัวออกมาได้ทัน จะได้ไม่ต้องแต่งงานแล้วมารู้ทีหลัง สุดท้ายจบด้วยการหย่าร้าง แต่กรอบของสังคมไทยก็บอกไว้ว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่า ตามขนบธรรมเนียมไทยต้อง “แต่งก่อนอยู่” จะได้ไม่โดนชาวบ้านนินทา พ่อแม่ก็จะได้สบายใจ และป้องกันปัญหาการท้องก่อนแต่ง ทั้งเป็นการพิสูจน์ความความรัก ความอดทนของทั้งสองฝ่าย..

มาถึงตรงนี้ ถ้าเป็นคุณ จะเลือก “อยู่ก่อนแต่ง” หรือ “แต่งก่อนอยู่”ดี ?

Source :- Line