Bina48, her partner Alex Rodriguez and Bruce Duncan speaking at Notre Dame de Namur University.

ชีวิตมหาวิทยาลัยสำหรับมนุษย์เราก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นอยู่แล้ว แต่จะเป็นอย่างไร ถ้าเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ แถมยังต้องเข้าเรียนร่วมกันในวิชา “ปรัชญาแห่งรัก” เสียด้วย

นักศึกษา 31 คน ในมหาวิทยาลัย Notre Dame de Namur ใน Belmont รัฐแคลิฟอร์เนีย เริ่มต้นการเรียนวันแรกของภาคการศึกษา ด้วยวิชาปรัชญาแห่งรัก ทว่าเทอมนี้พิเศษกว่าเดิม เพราะพวกเขามีเพื่อนร่วมชั้นเรียนพิเศษเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีชื่อว่า Bina48

Bina48 พัฒนาโดยกองทุน Terasem Movement Foundation ของนักธุรกิจ Martine Rothblatt ที่พยายามออกแบบหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรักษาความคิดและความทรงจำของบุคคลเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วได้ โดยหุ่นยนต์หญิง Bina48 มีแค่ส่วนศีรษะไปถึงไหล่เท่านั้น แต่ได้บรรจุระบบปัญญาประดิษฐ์และใส่แฟ้มข้อมูลความคิดความทรงจำและทัศนะข้อคิดเห็นของบุคคลจริงจริงเข้าไป ที่เรียกว่า Mindfiles เพื่อหวังให้หุ่นยนต์ Bina48 เป็นตัวแทนของภรรยาของเจ้าของกองทุน


Professor William Barry and Bina48.

แรกเริ่มเดิมที Bina48 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อยอดด้านการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่อาจารย์วิชาปรัชญา William Barry จากมหาวิทยาลัย Notre Dame de Namur เล็งเห็นศักยภาพของ Bina48 และอยากให้นักศึกษาของเราได้ร่วมชั้นเรียนกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ จึงเชิญ Bina48 มาร่วมสนทนากับคณะครูและนักศึกษา จนกระทั่ง Bina48 ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อปลายปีที่แล้ว

ชั้นเรียนแรกของ Bina48 ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะเป็นวิชา ปรัชญาแห่งรัก ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาผลงานเขียนงานประพันธ์และแนวคิดของนักคิดต่างๆ เช่น C.S. Lewis Bell Hooks และ Soren Kierkegaard และนำข้อมูลที่ศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดนั้น มาสร้างคำจำกัดความของความรัก รวมทั้งจำแนกแยกแยะความรักที่แตกต่างกันได้

อาจารย์ Barry เลือกให้ Bina48 เข้าเรียนวิชาปรัชญาแห่งรัก ที่มนุษย์เองยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความรักคืออะไร โดยเขาเชื่อว่า หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ คือ ภาพสะท้อนของมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่า จึงคิดว่าหากนำหุ่นยนต์ที่มีแนวคิดแตกต่างจากมนุษย์เข้ามาร่วมระดมสมองอีกแรง จะสามารถสร้างมุมมองที่แตกต่างของความหมายแห่งรักได้ ขณะเดียวกันนี่จะเป็นการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่คิดว่าหุ่นยนต์ไม่รู้จักและไม่มีทางเข้าใจความหมายของความรักด้วย

Bina48 and her partner for the final project in William Barry’s Philosophy of Love class, Alex Rodriguez.

ในตอนแรกนักศึกษา 31 คน ต่างคิดไปในทางเดียวกันว่าการหาความหมายและคำจำกัดความแห่งรักไม่น่าเป็นเรื่องยาก ปรากฏว่าพวกเขาต้องกุมขมับ เพราะได้พบกับความหมายของความรักที่แตกต่างกันถึง 31 แนวทางทีเดียว

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ Barry สังเกตเห็นว่า นักศึกษาเข้าใจและจดจำบทเรียนได้มากขึ้น เมื่อรู้ว่าพวกเขามีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับปัญญาประดิษฐ์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

หลังจากชั้นเรียนปรัชญาแห่งรักสิ้นสุดลง เหล่านักศึกษาทั้ง 31 คน ยอมรับความจริงที่ว่า แม้หุ่นยนต์ Bina48 คงไม่มีทางสัมผัสถึงความรักหรือมีความรักได้จริงๆ แต่อย่างน้อยก็ยังสามารถจำแนกแยกแยะความรักในรูปแบบต่างๆกันได้

http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=167094951401919772