Posted: 05 Nov 2017 05:55 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

ในห้วงปี 2560 ที่เกิดอุทกภัยขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี สนทนากับ คำ ผกา แนะนำบทความของสายพิณ ศุพุทธมงคล. “คนกับภัยพิบัติ: งานวิจัยทางสังคมศาสตร์” ที่ตีพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์ปี 2554 (อ่านบทความ) ที่นำเสนอคำถามใหม่ๆ ทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ โดยในรายการจะชวนคิดต่อว่าคำถามเหล่านี้จะช่วยก่อรูปวิธีการใหม่ๆ เพื่อจัดการภัยพิบัติ นอกเหนือไปจากการคำนวณมวลน้ำ และการบรรเทาทุกข์เชิงสังคมสงเคราะห์ได้อย่างไร ติดตามได้ในรายการ