“สิทธิมนุษยชน”เป็นวาระแห่งชาติ วาระซ่อนเร้น..สร้างภาพ”เผด็จการคสช.”

นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล ประจำประเทศไทย หรือ Human Rights Watch ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณีคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กำหนดให้ ปัญหาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติว่า เป็นการสร้างภาพเพื่อหลอกลวงชาวโลกมากกว่า เพราะในความเป็นจริงทั่วโลกก็รู้ว่า รัฐบาลเผด็จการทหารไทย เป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนคนไทยเสียเอง และเป็นผู้ทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาวิกฤติอย่างที่สุดอยู่ในสังคมไทยในเวลานี้ ดังนั้นการกำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ก็เพียงเพื่อที่จะใช้เป็นข้ออ้างกับนานาชาติ หลังจากที่ประกาศว่าจะให้มีการเลือกตั้งในปลายปีหน้า