Posted: 10 Oct 2017 03:06 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองวันชาติปีที่ 106 ย้ำพันธะของไต้หวันมีบทบาทสำคัญที่ขาดไม่ได้ต่อสันติภาพ ความมั่นคง และความรุ่งเรืองในเอเชียแปซิฟิก จะยืนอยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตยและเสรีภาพ ผลักดันนโยบายมุ่งลงใต้อย่างเต็มที่ เชื่อมโยงและรักษาสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน ชี้มูลค่าการค้ากับชาติในทะเลใต้เพิ่มขึ้น 20%

ที่มาของภาพประกอบ: Flickr/ทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีนได้เอ่ยถึงการผลักดันนโยบายมุ่งสู่ใต้ครั้งใหม่ขณะที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีนปีที่ 106  ในช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคมศกนี้ว่า วันนี้เราได้มาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับบรรดามิตรจากทั่วโลก ข้าพเจ้าจึงต้องขอย้ำอีกครั้งว่า เราคือผู้รักในสันติภาพ เรามีเจตจำนงค์และมีความสามารถเพียงพอที่จะอุทิศคุณูปการต่อสังคมโลกให้มากยิ่งขึ้

โดยในสุนทรพจน์ของไช่อิงเหวินกล่าวด้วยว่าเจตจำนงของประชาชนในรอบ 20 ปีมานี้ต้องการเห็น “ไต้หวันที่ดีขึ้น” ซึ่งเธอจะยึดมั่นต่อเจตจำนงนี้ด้วยการทำทุกอย่างให้ดีขึ้น ได้เน้นย้ำ 3 ข้อ ได้แก่ 1. จะทำให้บรรลุตามพันธสัญญาที่ตั้งไว้และเร่งการปฏิรูป 2. ปกป้องประชาธิปไตยและเสรีภาพของไต้หวัน 3. มุ่งหาตำแหน่งแห่งที่ของไต้หวันตามระเบียบโลกใหม่ (อ่านสุนทรพจน์)

ที่มาของภาพประกอบ: Flickr/ทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน

ตามรายงานของ สถานีวิทยุ RTI ไช่อิงเหวินกล่าวย้ำว่า ไต้หวันเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ขาดไม่ได้ต่อสันติภาพ ความมั่นคงและความรุ่งเรืองในเอเชียแปซิฟิก พวกเราจะร่วมมือกับประเทศข้างเคียงที่มีแนวความคิดเหมือนกันอย่างแนบแน่น ยืนอยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตยและเสรีภาพ เราจะเร่งผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อเชื่อมโยงและรักษาสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าการค้ากับประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เพิ่มขึ้นเกือบ 20%  เทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว  เป็นผลสำเร็จที่ประจักษ์ต่อหน้าพี่น้องร่วมชาติ

พวกเราส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านบุคลากร ปัจจุบันจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมหลักสูตรเทคนิคเฉพาะด้านในต่างประเทศกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักศึกษาที่มีประสบการณ์ข้ามประเทศเหล่านี้ถือเป็นบุคลากรส่งเสริมความรุ่งเรืองในภูมิภาคในอนาคต

พวกเราส่งเสริมความร่วมมือการผลิต กระทรวงเศรษฐการจัดตั้งหน่วยงานการลงทุนของไต้หวัน เพื่อให้บริการสองฝ่ายในด้านการลงทุนและการให้คำปรึกษาใน เวียดนาม ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ไทย และอินเดีย

พวกเราดำเนินการจัดตั้งกลไกด้านสินเชื่อในต่างประเทศ เพื่อให้ SMEs ที่ต้องการไปลงทุนในเอเชียอาคเนย์ เช่น การค้ำประกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการไต้หวันและประเทศนโยบายมุ่งใต้ พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เป็นการเชื่อมห่วงโซ่การผลิตอนุเคราะห์กันเพื่อการชนะสองฝ่าย

จุดประสงค์ของการดำเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เป็นการแสวงหายุดยืนที่เป็นประโยชน์ต่อไต้หวันในสังคมนานาชาติอีกครั้ง และถือโอกาสนี้บอกต่อเพื่อนทั่วโลกว่า การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเอเชียแปซิฟิก ไต้หวันเตรียมความพร้อมและแสดงบทบาทสำคัญเพื่อความสงบมั่นคงและความรุ่งเรืองในภูมิภาค