SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

รู้จัก ‘นักตรวจสอบปัญญาประดิษฐ์’ กับสาเหตุที่ว่าทำไมการปล่อยบรรษัทใหญ่พัฒนา AI จะส่งผลร้าย