Berkshire Hathaway Chairman and CEO Warren Buffett speaks during an interview in Omaha, Neb., May 7, 2018.
OMAHA, NEB. —

ผู้ประมูลซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ เสนอจ่ายเงิน 3.3 ล้านดอลลาร์ หรือราว 105 ล้านบาท เป็นค่ารับประทานอาหารกลางวันเป็นการส่วนตัวกับมหาเศรษฐีนักลงทุน วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประจำปีนี้

การประมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ eBay ประจำปีนี้ สิ้นสุดลงเมื่อวันคืนวันศุกร์ทีี่ผ่านมา โดยผู้ชนะยินดีจ่ายเงินเป็นมูลค่า 3,300,100 ดอลลาร์ เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงธุรกิจกับนักลงทุนเจ้าของบริษัท Berkshire Hathaway ผู้นี้

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่าจำนวนเงิน 3,456,789 ดอลลาร์ ที่มีผู้ยินดีจ่ายเพื่อโอกาสในการรับประทานอาหารกลางวันกับมหาเศรษฐีบัฟเฟตต์ เมื่อปี ค.ศ. 2012 และ 2016 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18

สำหรับเงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ จะบริจาคให้กับมูลนิธิ Glide Foundation ซึ่งทำงานด้านการช่วยเหลือคนไร้บ้านในนครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

ปกติแล้ว การรับประทานกลางวันระหว่างบัฟเฟตต์กับผู้ชนะประมูล จะมีขึ้นที่ร้านสเต็ก Smith and Wollensky ในนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับมูลนิธิ Glide เช่นกัน

วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวว่า ผู้ชนะประมูลสามารถพูดคุยสอบถามตนได้ทุกเรื่องระหว่างการรับประทานอาหาร แต่มีเพียงคำถามเดียวที่ห้ามถาม คือ ตนจะลงทุนในบริษัทใดต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัท Berkshire Hathaway ของบัฟเฟตต์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกว่า 90 บริษัท ในแทบทุกสาขาธุรกิจ นอกจากนี้ยังถือหุ้นจำนวนมากของ Coca-Cola, Apple, American Express และธนาคาร Wells Fargo ด้วย

http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=167199559609818471