Posted: 05 Nov 2017 02:07 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีสวัสดิการแหวกแนวให้กับพนักงานที่ ‘ไม่สูบบุหรี่’ โดยเพิ่มวันหยุดพิเศษให้ 6 วัน ชี้พนักงานเหล่านี้ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้ง
5 พ.ย. 2560 เรื่องที่ไม่อาจมองข้าม เมื่อ ‘เวลางาน’ หายไปกับการออกไป ‘สูบบุหรี่’ ของพนักงาน บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเริ่มเล็งเห็นปัญหานี้ และได้ออกมาตรการเชิงบวกให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่แทนการกดดันพนักงานที่สูบบุหรี่โดยตรง
เว็บไซต์ cnbc.com รายงานเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่า บริษัท Piala Inc. ได้เพิ่มวันหยุดพิเศษให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ปีละ 6 วัน โดยระบุว่าพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ทำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้งในแต่ละวัน โดย Piala Inc.  สำนักงานตั้งอยู่บนชั้น 29 ของอาคาร พนักงานที่สูบบุหรี่จะต้องลงมายังพื้นที่สูบบุหรี่ชั้นล่างซึ่งทำให้เสียเวลาทำงานไปถึง 15 นาที ในแต่ละครั้ง โฆษกของ Piala Inc.  ระบุว่าได้รับการแนะนำจากพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ว่าการสูบบุหรี่ได้สร้างปัญหาให้กับการทำงาน โดยคำแนะนำนี้ถูกใส่ไว้ในกล่องรับคำแนะนำของบริษัทเมื่อช่วงต้นปี เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ โดยผ่านสิ่งจูงใจมากกว่าการบีบบังคับ
สัดส่วนของผู้ใหญ่ญี่ปุ่นสูบบุหรี่มากกว่าชาวอเมริกัน แม้ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ญี่ปุ่นจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯแล้ว พบว่าร้อยละ 15 ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 20 ในปี 2548 ทั้งนี้การสูบบุหรี่ในอเมริกาลดลงเนื่องจากการการณรงค์และกฎหมายห้ามสูบบุหรี่  นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต 130,000 คน ทุกปีในญี่ปุ่นจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และอีก 15,000 รายเสียชีวิตจาก ‘ควันบุหรี่มือสอง’ และผู้ชายญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงถึงสามเท่
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้ว่าการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่ามีแผนที่จะออกฎห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะทั่วเมืองก่อนโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 (พ.ศ.2563) แต่อาจจะเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกับสหรัฐฯ สำหรับการต่อกรกับอุตสาหกรรมบุหรี่ เพราะก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นพยายามออกกฎห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและในร้านอาหาร แต่กฎนี้ถูกทำให้ผ่อนคลายลงหลังจากที่ถูกนักการเมืองกดดัน
อย่างไรก็ตามมาตรการที่ดำเนินการโดย Piala Inc. นี้น่าจะเป็นผลดี เพราะทำให้พนักงาน 4 คน ของบริษัทฯ เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว