ทางการของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Teritory) ในออสเตรเลีย กล่าวว่าได้รับการติดต่อจากบริษัทจีนเกือบ 50 แห่งที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อเริ่มทำฟาร์มเลี้ยงลา

ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากลา โดยเฉพาะเจลาตินจากหนังลา กำลังเพิ่มขึ้นในจีน ในขณะที่การผลิตลดลงทั่วโลก

ทางการของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ออสเตรเลีย ได้ซื้อฝูงลาป่าฝูงเล็กๆ ฝูงหนึ่งเพื่อเลี้ยงในสถานีวิจัยใกล้ๆ กับเมือง Katherine เมืองชนบทห่างไกล และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีคณะตัวแทนนักธุรกิจจากจีนเดินทางไปเยี่ยมสถานีวิจัยนี้ และมีบริษัทจีน 50 แห่งได้แสดงความสนใจที่จะซื้อที่ดินในชนบทของออสเตรเลียเพื่อตั้งฟาร์มเลี้ยงลา

ประมาณว่ามีลาป่าในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ออสเตรเลีย มากถึง 60,000 ตัว ลาถูกนำเข้ามาจากแอฟริกาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเพื่อใช้บรรทุกสินค้า และถูกปล่อยไปอยู่ตามธรรมชาติเมื่อหมดความจำเป็นลง

ออสเตรเลียถือว่าลาเป็นปัญหาแก่เกษตรกร และแย่งอาหารและน้ำกับปศุสัตว์ของออสเตรเลีย แต่มาตอนนี้ ทางการเชื่อว่าลาอาจจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้

http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=167197253900219876